Du är här

2016-01-26

Konjunkturprognos från OP:s ekonomer: Ekonomin på sparlåga

Den globala ekonomin erbjuder ingen hjälp för återhämtningen inom ekonomin i
Finland 2016.
OPs ekonomer förutspår att Finlands BNP kommer att växa med 0,8 procent 2016
och 1,6 procent 2017.

Den globala nationalprodukten fortsätter att växa i dämpad takt, endast något
mer än i fjol. Den globala ekonomiska tillväxten grundar sig framför allt på
konsumtion och på efterfrågan av tjänster. Utvecklingen inom världshandeln
och industriinvesteringarna är fortfarande svag. Utsikterna förbättras 2017
men präglas av flera osäkerhetsfaktorer.

Utsikterna i Finland försämras då det sänkta oljepriset har en negativ
inverkan på Ryssland, där recessionen är oväntat djup i år. I Förenta
staterna fortsätter tillväxten i rimlig takt, men inflationstakten verkar
fortfarande vara mycket långsam. Centralbanken höjer sin styrränta mindre än
uppskattningarna i december.

Inom euroområdet växer ekonomin relativt stabilt med en takt på cirka 1,5
procent, vilket är knappt mer än 2015. Inflationen inom euroområdet håller på
grund av det sänkta oljepriset på att bli lägre än väntat. I år stiger
priserna bara med cirka 0,5 procent. Inflationstakten uppskattas dock 2017
öka till närmare 1,5 procent.

ECB blir tvungen att överväga nya stimuleringsåtgärder då den ekonomiska
tillväxten och inflationen är mer dämpade än väntat under början av året.
Några betydande nya initiativ är dock inte att vänta.

Ekonomin i Finland svag ännu 2016 - ingen vändning utan att åtgärder vidtas

En ordentlig återhämtning av ekonomin i Finland låter ännu vänta på sig 2016.
Utsikterna för nästa år är däremot klart ljusare. OPs ekonomer förutspår att
Finlands BNP kommer att växa med 0,8 procent 2016 och 1,6 procent 2017.
Prognosen för den ekonomiska tillväxten i år är samma som i
konjunkturprognosen i augusti.

- Exportutsikterna för i år är fortfarande svaga. Till exempel exporten till
Ryssland fortsätter att minska drastiskt. Förutsättningar för en återhämtning
finns 2017 om finanspolitiken lyckas förbättra kostnadskonkurrenskraften. Om
politiken misslyckas innebär det att de dåliga åren fortsätter, vilket skulle
försvåra en uppgång i ekonomin, konstaterar OPs chefsekonomReijo Heiskanen
.

I år grundar sig tillväxten nästan enbart på en återhämtning i den inhemska
efterfrågan. Konsumtionstillväxten är fortfarande tämligen obefintlig då
inflationen stöder köpkraften. Investeringarna återhämtar sig däremot tack
vare stora projekt, en återhämtning i bostadsbyggandet och företagens
förbättrade ekonomiska situation.

Den inhemska efterfrågan fortsätter 2017 att öka i samma takt som i år.

Inflationen ligger också 2016 kring noll. OPs ekonomer förväntar sig att
konsumentpriserna stiger med endast 0,2 procent. Inflationstakten ökar 2017
till en procent i huvudsak till följd av råvaruprisernas moderata stegring.

- Det sänkta oljepriset är ingen verklig lottovinst, men en ganska moderat
styrktipsvinst i alla fall. Prissänkningen fortsätter att stöda konsumtionen
i år och gynnar också företagens ekonomi och investeringsutsikterna. Nästa år
måste konsumtionsökningen dock redan basera sig på en ökad sysselsättning,
eftersom en sänkning av oljepriset och amorteringsfriheten inte längre räcker
till för att upprätthålla konsumtionen, säger Heiskanen.

Sysselsättningen börjar så småningom återhämta sig 2016 och blir något bättre
nästa år. Arbetslöshetsgraden sjunker endast något från 9,4 procent 2015 till
9,0 procent 2017.

Överskottet i bytesbalansen ökar i år till följd av det sänkta oljepriset till
cirka en procent i relation till BNP. Utvecklingen bryts 2017, trots att
exporten återhämtar sig, eftersom priset på importvaror stiger.

Underskottet i den offentliga ekonomin håller sig också 2016 enligt
EU-kriterierna nära den övre gränsen. Balansen närmar sig först 2017 då
ekonomin återhämtar sig. Också då minskar underskottet endast något mindre än
tre procent i relation till nationalprodukten. De planerade inbesparingarna
förbättrar den offentliga ekonomin i större grad först 2018-2019.

Såväl den globala ekonomin som ekonomin i Finland ligger dock på en skör grund
och är utsatt för risker. Riskerna i världsekonomin och i Finlands
exportutsikter är fortfarande större än normalt.

- Om riskerna realiseras hotas Finland av ett värre scenario än Japan där den
offentliga skulden växer och den privata sektorn kämpar mot en
deflationsspiral samtidigt som ekonomin lider av stor arbetslöshet.

Även om konjunkturerna i viss mån är hoppfulla har orosmomenten samtidigt
blivit allt dystrare, våndas OPs Heiskanen.

Närmare information och begäran om intervju:

Chefsekonom Reijo Heiskanen, tfn 050 568 6623, Twitter: @Reiskanen

Seniorekonom Timo Hirvonen, tfn 040 549 2476, Twitter @ HirvonenTimo

Konsumentekonom Maarit Lindström, tfn 040 531 8262, Twitter @ LindstromMaarit

OPs Kommunikation tfn 050 523 9904

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en unik
helhet av bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringstjänster. OPs
grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående
ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Målet är att erbjuda marknadens
bästa och mångsidigaste helhet av koncentreringsförmåner. OP Gruppen består
av cirka 180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte
dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen
har 4,3 miljoner kunder.

OP Andelslag och dess medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt
ansvar för varandras skulder och åtaganden. Det solidariska ansvaret i OP
Gruppen grundar sig på lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. Pohjola
Bank Abp och OP-Bostadslånebanken Abp svarar för OPs upplåning på penning-
och kapitalmarknaden.

SuhdanneEnnuste012016
http://hugin.info/142911/R/1979622/725738.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1979622

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.