Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-29

Konjunkturprognoser: Sammanfattning

KI SHB Riksbanken Regeringen
12 13 12 13 12 13 12 13

BNP 1,3 1,8 1,4 1,9 0,9 1,8 1,6 2,7
BNP, dagkorr 1,7 1,8 1,7 1,9 1,2 1,8 2,0 2,7
Priv kons 2,0 2,9 1,8 1,8 1,8 2,2 1,9 2,9
Off kons 0,7 0,4 1,1 1,1 0,6 0,9 0,8 0,4
Bruttoinv 3,9 3,3 4,4 2,6 3,7 2,7 3,9 4,6
Lagerinv* -1,0 0,0 -0,9 0,1 -0,9 0,1 -0,7 0,0
Export 1,6 3,7 1,8 3,2 -0,1 3,3 1,5 5,0
Import 0,9 5,0 0,7 3,3 -0,3 3,9 0,5 5,0
KPI 1,1 0,8 1,1 0,9 0,9 0,7 1,0 1,2
Bytesbal* 6,9 6,5 6,6 6,0 6,7 6,5 --- ---
Arb.löshet** 7,6 7,9 7,7 8,2 7,7 7,9 7,6 7,5
Ind.prod --- --- --- --- --- --- --- ---

Prog.datum 120829 120830 121025 120920

Nordea SN*** SEB Swedbank
12 13 12 13 12 13 12 13

BNP 1,2 1,8 0,9 1,2 1,3 1,5 0,8 1,7
BNP, dagkorr 1,5 1,8 --- --- 1,6 1,5 1,1 1,7
Priv.kons 1,7 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,5
Off.kons 0,8 0,5 1,3 1,5 0,9 0,8 0,8 0,6
Bruttoinv 2,5 1,0 3,0 3,0 2,5 3,0 3,2 2,2
Lagerinv -1,1 0,1 -0,6 0,1 -0,7 -0,2 -0,9 0,0
Export 1,2 4,2 -0,2 -0,4 1,1 2,7 0,2 2,8
Import -0,4 3,8 0,0 1,5 -0,3 3,0 -0,1 3,5
KPI 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 0,8 1,1 1,3
Bytesbal* 7,2 7,6 6,4 5,9 6,8 6,3 6,7 6,5
Arb.löshet** 7,7 8,0 7,7 8,0 7,5 7,8 7,6 7,9
Ind.prod -3,1 -1,9 -0,5 2,5 -3,6 1,6

Prog.datum 120904 120924 120828 121002

OECD Danske Bank Penser SBAB
11 12 12 13 12 13 12 13

BNP 4,1 1,3 0,8 1,3 1,3 2,0 1,4 2,1
BNP, dagkorr --- --- 1,0 1,3 --- --- 1,7 2,0
Priv kons 2,2 0,9 1,6 1,7 2,2 2,0 1,5 2,0
Off kons 1,4 0,8 0,4 0,6 0,8 0,8 2,1 1,3
Bruttoinv 9,1 3,7 3,3 1,5 4,8 3,5 2,5 1,5
Lagerinv* 0,3 -0,3 -0,7 0,2 -1,4 0,2 -0,8 0,1
Export 7,3 2,8 0,0 2,6 0,8 3,2 1,5 3,5
Import 7,0 3,0 0,2 3,5 -0,2 4,0 0,0 3,0
KPI 2,9 1,1 1,1 0,8 1,1 1,1 1,2 1,5
Bytesbal* 6,7 6,9 6,6 6,8 6,8 6,7 --- ---
Arb.löshet** 7,5 7,5 7,7 8,0 7,5 7,6 7,6 7,7
Ind.prod --- --- --- --- --- --- -2,0 3,0

Prog.datum 111128 121002 120821 120824

EU-kommissionen
12 13

BNP 1,4 2,1
BNP, dagkorr --- ---
Priv kons 1,2 1,6
Off kons 0,9 1,0
Bruttoinv 2,3 3,5
Lagerinv* --- ---
Export 3,3 5,0
Import 2,9 4,8
KPI --- ---
Bytesbal* 6,3 6,4
Arb.löshet** 7,4 7,3
Ind.prod --- ---

Prog.datum 111110

* procent av BNP
** Arbetslöshet enligt EU-definition
*** Svenskt Näringsliv

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News

Författare direkt.