Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Konjunkturprognoser: Sammanfattning

KI SHB Riksbanken Regeringen
13 14 13 14 13 14 13 14

BNP 0,8 2,2 1,3 3,3 1,2 2,7 1,1 3,0
BNP, dagkorr 0,8 2,4 1,3 3,4 1,3 2,8 1,1 3,1
Priv kons 2,0 3,1 1,6 3,1 1,4 2,7 1,6 3,0
Off kons 0,9 0,6 1,4 1,6 0,9 0,7 0,8 0,5
Bruttoinv 0,7 3,6 -0,2 5,1 0,1 4,5 0,9 6,5
Lagerinv* -0,2 0,0 -0,1 0,1 -0,0 0,2 0,0 0,0
Export 1,1 4,2 3,3 5,9 1,3 5,4 1,4 5,8
Import 2,1 5,1 3,2 5,8 0,7 5,8 1,8 6,5
KPI 0,4 1,2 0,3 1,5 0,4 2,1 0,6 1,3
Bytesbal* 6,4 6,0 5,9 5,8 7,5 7,3 --- ---
Arb.löshet** 8,3 8,4 8,4 8,5 8,1 7,8 8,2 8,3
Ind.prod --- --- --- --- --- --- --- ---

Prog.datum 121219 121213 130213 121221

Nordea SN*** SEB Swedbank
12 13 12 13 13 14 13 14

BNP 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 2,5 1,1 2,5
BNP, dagkorr 1,1 0,8 --- --- 1,2 2,7 1,1 2,6
Priv.kons 1,4 1,4 1,5 2,0 2,0 2,3 2,1 3,0
Off.kons 0,4 0,7 1,3 1,5 0,8 0,8 0,8 1,1
Bruttoinv 3,0 -2,5 3,0 3,0 2,0 3,0 1,0 4,2
Lagerinv -0,8 0,0 -0,6 0,1 -0,2 0,1 -0,2 0,0
Export -0,1 -1,1 -0,2 -0,4 2,0 4,3 1,0 4,0
Import -0,9 -2,1 0,0 1,5 2,6 3,7 1,5 4,7
KPI 0,9 0,3 1,0 1,1 0,1 1,3 0,3 1,9
Bytesbal* 6,4 6,7 6,4 5,9 6,3 6,4 6,5 6,3
Arb.löshet** 7,7 8,4 7,7 8,0 8,2 8,2 8,3 8,2
Ind.prod -3,1 -1,9 1,5 3,5 0,5 3,5

Prog.datum 121204 120924 130212 130116

OECD Danske Bank Penser SBAB
12 13 13 14 13 14 13 14

BNP 1,2 1,9 1,2 2,0 1,6 2,4 0,9 1,0
BNP, dagkorr --- --- 1,2 2,0 1,6 2,6 1,0 2,6
Priv kons 1,6 1,8 1,8 1,5 2,1 2,0 1,3 2,4
Off kons 0,8 0,8 0,7 0,5 0,8 0,7 1,0 1,0
Bruttoinv 3,9 1,7 0,4 0,8 0,5 4,0 1,0 3,8
Lagerinv* -0,5 +0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,3 -0,1 0,1
Export 0,7 3,6 1,9 3,8 2,5 4,5 2,0 5,0
Import 0,3 2,8 2,4 1,8 2,1 4,7 2,5 5,0
KPI 1,0 0,9 0,4 2,5 0,5 1,4 1,2 1,5
Bytesbal* --- --- 7,5 7,1 6,4 6,1 6,0 5,3
Arb.löshet** 7,7 7,9 8,5 8,0 8,1 8,1 8,0 7,8
Ind.prod --- --- --- --- --- --- 2,5 5,0

Prog.datum 121127 121220 130122 130215

EU-kommissionen
12 13

BNP 1,1 1,9
BNP, dagkorr --- ---
Priv kons 1,5 1,6
Off kons 0,9 0,9
Bruttoinv 4,0 2,9
Lagerinv* --- ---
Export 0,5 3,1
Import 0,2 2,7
KPI --- ---
Bytesbal* 6,4 6,5
Arb.löshet** 7,5 7,4
Ind.prod --- ---

Prog.datum 121107

* procent av BNP
** Arbetslöshet enligt EU-definition
*** Svenskt Näringsliv

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.