Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-04-02

Konjunkturprognoser: Sammanfattning

KI SHB Riksbanken Regeringen
13 14 13 14 13 14 13 14

BNP 1,3 2,3 1,3 3,3 1,2 2,7 1,1 3,0
BNP, dagkorr 1,3 2,4 1,3 3,4 1,3 2,8 1,1 3,1
Priv kons 2,5 2,7 1,6 3,1 1,4 2,7 1,6 3,0
Off kons 0,9 0,7 1,4 1,6 0,9 0,7 0,8 0,5
Bruttoinv 1,3 3,7 -0,2 5,1 0,1 4,5 0,9 6,5
Lagerinv* 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,0 0,2 0,0 0,0
Export 1,2 4,6 3,3 5,9 1,3 5,4 1,4 5,8
Import 2,4 5,0 3,2 5,8 0,7 5,8 1,8 6,5
KPI 0,2 1,1 0,3 1,5 0,4 2,1 0,6 1,3
Bytesbal* 6,2 6,0 5,9 5,8 7,5 7,3 --- ---
Arb.löshet** 8,2 8,2 8,4 8,5 8,1 7,8 8,2 8,3
Ind.prod --- --- --- --- --- --- --- ---

Prog.datum 130327 121213 130213 121221

Nordea SN*** SEB Swedbank
13 14 13 14 13 14 13 14

BNP 1,3 2,6 1,0 2,2 1,2 2,5 1,1 2,5
BNP, dagkorr 1,3 2,7 --- --- 1,2 2,7 1,1 2,6
Priv.kons 2,2 2,4 1,8 2,2 2,0 2,3 2,1 3,0
Off.kons 1,1 1,5 1,4 1,6 0,8 0,8 0,8 1,1
Bruttoinv -2,0 3,0 -0,5 3,1 2,0 3,0 1,0 4,2
Lagerinv 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,2 0,1 -0,2 0,0
Export 0,9 4,7 -0,4 2,8 2,0 4,3 1,0 4,0
Import 0,4 4,5 0,3 3,5 2,6 3,7 1,5 4,7
KPI 0,2 1,5 0,5 2,0 0,1 1,3 0,3 1,9
Bytesbal* 6,4 6,7 6,8 6,5 6,3 6,4 6,5 6,3
Arb.löshet** 8,3 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2 8,3 8,2
Ind.prod -1,0 3,3 1,5 3,5 0,5 3,5

Prog.datum 130319 130319 130212 130116

OECD Danske Bank Penser SBAB
12 13 13 14 13 14 13 14

BNP 1,2 1,9 1,7 2,0 1,6 2,4 0,9 1,0
BNP, dagkorr --- --- 1,7 2,2 1,6 2,6 1,0 2,6
Priv kons 1,6 1,8 2,4 2,6 2,1 2,0 1,3 2,4
Off kons 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,7 1,0 1,0
Bruttoinv 3,9 1,7 --- --- 0,5 4,0 1,0 3,8
Lagerinv* -0,5 +0,1 0,2 0,0 -0,1 0,3 -0,1 0,1
Export 0,7 3,6 1,5 4,9 2,5 4,5 2,0 5,0
Import 0,3 2,8 2,5 7,6 2,1 4,7 2,5 5,0
KPI 1,0 0,9 1,1 2,2 0,5 1,4 1,2 1,5
Bytesbal* --- --- 6,9 6,1 6,4 6,1 6,0 5,3
Arb.löshet** 7,7 7,9 8,0 7,8 8,1 8,1 8,0 7,8
Ind.prod --- --- --- --- --- --- 2,5 5,0

Prog.datum 121127 130321 130122 130215

EU-kommissionen
13 14

BNP 1,3 2,7
BNP, dagkorr --- ---
Priv kons 1,4 2,5
Off kons 1,1 0,9
Bruttoinv 0,7 4,8
Lagerinv* --- ---
Export 2,0 4,9
Import 1,8 4,8
KPI --- ---
Bytesbal* 7,3 7,6
Arb.löshet** 8,0 7,8
Ind.prod --- ---

Prog.datum 130222

* procent av BNP
** Arbetslöshet enligt EU-definition
*** Svenskt Näringsliv

Andreas Johansson
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.