Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

Konjunkturprognoser: Sammanfattning

Genomsnitt* KI Regeringen Riksbanken
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

BNP 1,4 2,4 1,5 2,5 1,3 2,1 1,5 2,8
BNP, dagkorr 1,5 2,6 1,5 2,7 1,3 2,3 1,6 2,9
Privatkonsumtion 2,2 2,6 2,8 3,0 2,4 2,6 2,5 3,2
Offentlig kons 1,0 1,0 0,9 0,6 0,7 0,7 1,0 0,7
Bruttoinvest -0,7 4,0 -3,1 4,6 -2,7 4,4 -3,6 5,1
Lagerinvest 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 -0,1
Export 0,5 4,4 -0,5 4,4 -0,8 4,0 -0,8 4,5
Import 0,2 4,6 -0,9 4,9 -1,1 4,9 -2,0 4,7
KPI 0,3 1,3 0,1 0,8 0,2 0,9 0,1 1,3
Arbetslöshet** 8,3 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4 8,2 8,1
Bytesbalans*** 6,3 6,1 6,3 6,2 6,4 6,3
Industriprod 0,1 3,9

Prognosdatum 130619 130704 130703

Handelsbanken Nordea SEB Swedbank
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

BNP 1,8 3,1 1,5 2,5 1,3 2,5 1,6 2,6
BNP, dagkorr 1,9 3,2 1,5 2,6 1,3 2,7 1,6 2,7
Privatkonsumtion 2,1 2,9 2,4 2,7 2,0 2,3 2,5 2,9
Offentlig kons 1,7 1,8 0,9 1,4 0,8 0,7 1,0 1,2
Bruttoinvest 1,6 4,9 -4,1 2,8 2,0 2,9 1,1 4,2
Lagerinvest -1,0 0,0 0,3 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0
Export 1,7 5,3 -1,2 4,0 1,4 4,4 0,9 4,2
Import 1,8 5,2 -2,8 4,0 2,0 3,7 1,2 4,7
KPI 0,3 1,3 0,0 1,4 -0,1 0,8 0,3 1,8
Arbetslöshet** 8,3 8,5 8,3 8,3 8,2 8,1 8,3 8,2
Bytesbalans*** 6,6 6,1 7,4 7,4 6,3 6,4 6,5 6,1
Industriprod 1,2 3,5 -1,8 3,7

Prognosdatum 130425 130611 130521 130410

Svenskt
Danske Bank Penser SBAB Näringsliv
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

BNP 1,7 2,0 1,6 2,4 0,9 1,0 0,9 2,1
BNP, dagkorr 1,7 2,1 1,6 2,6 1,0 2,6
Privatkonsumtion 2,7 2,1 2,1 2,0 1,3 2,4 2,0 2,6
Offentlig kons 1,0 0,8 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 1,6
Bruttoinvest 0,5 4,0 1,0 3,8 -2,0 3,1
Lagerinvest 0,2 0,2 -0,1 0,3 -0,1 0,1 0,2 0,0
Export -0,8 3,9 2,5 4,5 2,0 5,0 -1,1 2,8
Import -2,2 4,6 2,1 4,7 2,5 5,0 -1,0 3,5
KPI 0,1 1,5 0,5 1,4 1,2 1,5 0,3 1,9
Arbetslöshet** 8,6 8,4 8,1 8,1 8,0 7,8 8,5 8,4
Bytesbalans*** 3,2 3,5 6,4 6,1 6,0 5,3 6,8 6,5
Industriprod 2,5 5,0 -1,4 3,3

Prognosdatum 130626 130122 130215 130618

OECD EU-kommissionen
2013 2014 2013 2014

BNP 1,3 2,5 1,3 2,7
BNP, dagkorr
Privatkonsumtion 1,9 3,0 1,4 2,5
Offentlig kons 1,0 0,8 1,1 0,9
Bruttoinvest 0,8 3,1 0,7 4,8
Lagerinvest -0,3 0,0
Export 0,9 4,7 2,0 4,9
Import 1,2 5,1 1,8 4,8
KPI 0,2 1,3
Arbetslöshet** 8,2 8,1 8,0 7,8
Bytesbalans*** 7,3 7,6
Industriprod

Prognosdatum 130529 130222

* De 13 prognosmakarnas genomsnittliga prognos
** Arbetslöshet enligt EU-definition
*** Procent av BNP

Hanna Hoikkala
hanna.hoikkala@six-group.se
SIX News

Författare TIC