Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

Kontigo Care AB: Kontigo Care inleder samarbete med Acceptus

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care") inleder samarbete med
konsultbolaget Acceptus AB för samarbete rörande införande av
e-hälso-plattformen Previct till svensk regional och kommunal
beroendevård.

Previct finns idag i 110 svenska kommuner och ett mindre antal
regionala beroendecenter. Varje kommun nyttjar i genomsnitt mellan
4-5 Previctlicenser samtidigt som vi uppskattar att ett genomsnitt
närmare 20 licenser sannolikt speglar det faktiska behovet i
förhållande till antalet invånare med behov av missbruksvård enligt
nationell statistik.

"Vi ser att det krävs andra insatser och kompetenser för att
breddinförande av digitala vårdtjänster ska ta fart. Det som saknas i
många organisationer är en plan för breddinförande och bestående
förändringsarbete vid implementering av digitala vårdtjänster" säger
Kontigo Care's VD Ulf Kindefält.

Acceptus är ett konsultbolag som stödjer företag och organisationer
inom hälsa, vård och omsorg. Acceptus har kunskap och erfarenhet av
verksamhetsnära utveckling, som omfattar funktionell kravställning,
förändringsledning, utbildning, implementering av digitala tjänster
och journalsystem.

"Detta är ett viktigt samarbete för att accelerera och skala upp
implementeringen inom svensk beroendevård" fortsätter Ulf Kindefält.

"Vi ser möjligheten att uppnå ett hållbart införande av digitala
tjänster. Samarbetet bygger på att respektive part fokuserar på det
man är bäst på. Implementering handlar om ledarskap och att förändra
arbetssätt för att uppnå full potential av en digital tjänst." säger
Acceptus VD Anette Cederberg

Initialt kommer samarbetet fokuseras till ett mindre antal utvalda
kommuner för att successivt fördjupa samarbetet och på sikt
standardisera införandeplaner för majoriteten av Bolagets befintliga
och kommande kunder på den svenska marknaden.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande
direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80 eller Anette Cederberg,
Verkställande direktör på Acceptus AB tel: +46( 0)73 503 90 90

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök
www.kontigocare.com

Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är
av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt
att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till
bolagets intressenter.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som
målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och
effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska
lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets
eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer,
AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de
två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling,
för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie
handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT.
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46
(0)8 - 684 211 00, mail info@eminova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kontigo-care-ab/r/kontigo-care-inleder-samarb...
https://mb.cision.com/Main/12428/2935086/1125154.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.