Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Kontigo Care AB: Kontigo Care uppdatering december 2019

VD gör en operationell uppdatering av viktiga händelser under fjärde
kvartalet 2019 och bekräftar prognosen om positivt rörelseresultat på
EBITDA-nivå även i oktober och november 2019.

Kontigo Care AB har nått en milstolpe genom att visa bolagets
bärkraft, huvudsakligen på den svenska marknaden men med växande stöd
i den finska och norska marknaden. Möjligheterna att fortsätta
tillväxten i Sverige, Finland och Norge är fortsatt goda. Vi når nu
mer än en tredjedel av svenska kommuner och ser samtidigt betydande
möjligheter till fortsatt tillväxt i den svenska - och i de norska
och finska marknaderna. Previct är nu etablerat inom svensk
beroendevård i en tid då införande av digitala tjänster inom vård och
omsorg nu har nått den punkt där uppskalning måste ske för att möta
ökad efterfrågan i den kommunala och regionala vården. Bolaget är väl
rustat för detta steg. Möjligheterna att se en god tillväxt under de
kommande åren i Sverige och i de andra marknader där Previct är
introducerat är uppenbara.

Uppmärksamheten och intresset för Bolagets eHälsoplattform Previct är
fortsatt starkt, samtidigt som besparingskrav i flera kommuner under
hösten kortsiktigt påverkar försäljningen. Vi ser fortsatt andra
kommuner göra nybeställningar och utökningar av antal
Previct-licenser och antalet nya kommuner med ramavtal fortsätter att
öka. Detta sammantaget förväntas inverka positivt på antalet aktiva
licenser fr o m första kvartalet 2020. Således finns det fortsatt
både befintliga och nya kommuner som ser möjligheterna till att
erbjuda platsobunden, patientcentrerad och effektivare beroendevård
och att göra besparingar inom socialtjänsten avseende t ex lägre
kostnad för behandlingshemsvistelser. Previct förbättrar
beroendevården och sänker samtidigt kommunernas kostnader.

· Kontigo Care bekräftar att Bolaget precis som för tredje kvartalet
även i oktober och november levererat positivt rörelseresultat på
EBITDA-nivå. Slutligt resultat för fjärde kvartalet och helåret 2019
kommuniceras i bokslutskommunikén som publiceras 7 feb 2020.

· Ytterligare två kommuner har tecknat avtal som kommer börja
generera intäkter fr o m januari 2020, allteftersom avrop sker av nya
Previct-licenser. Inklusive de två nya kommunkunderna har Kontigo
Care nu avtal med totalt 114 kommuner som tillsammans omfattar drygt
3,5 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att
cirka

100 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 350 000
personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Övrigt operationellt under oktober t o m december 2019

Produkt och forskning

· Ny release i början av oktober av Previct-APP'en har tagits emot
väl. Den nya funktionaliteten gör att klientens känslor kan
monitoreras mer strukturerat. Vi kan även notera att följsamheten för
klienten att besvara dagliga frågor om mående och att följa dagliga
uppgifter har höjts. Det gör att möjligheterna för behandlare att
förstå grundorsakerna till missbruket underlättas och även att i
större grad kunna förutse återfall. Detta kommer på sikt öka
möjligheterna till ökad nyttjandegrad hos våra kunder och stärka
Previct som digitalt vårdstöd.

· En studie som Kontigo Care utfört tillsammans med Uppsala
Universitet belyser möjligheterna att med AI och Machine learning
förutse återfall. Resultaten presenterades och väckte stor
uppmärksamhet på den internationella konferensen ITISE 2019 (6th
International conference on Time Series and Forecasting)

och har nu även publicerats: "A machine learning-based approach to
forecasting alcoholic relapses" av Nikola Katardjiev vid Uppsala
universitet.

Marknad

· Under november och december har Kontigo Care i samarbete med vår
samarbetspartner Acceptus identifierat ett antal kommuner för
samarbete. Möten har genomförts med målsättning att med hjälp av en
tydlig kartläggning och projektplan för införandet av Previct som
digital tjänst inom socialtjänsten skapa förutsättningar för ett
breddinförande av bolagets eHälsotjänst inom beroendevården.

· På Kvalitetsmässan i Göteborg i november deltog Kontigo Care både
med en presentation och i en paneldiskussion om möjligheterna för
högre kvalitet inom offentlig verksamhet och, i Kontigos fall,
beroendevården, med hjälp av maskininlärning och artificiell
Intelligens. Övriga panelmedlemmar representerade Försäkringskassan
och Lunds kommun som också flankerades av AI-experten Göran Lindesjö
och modererades av Per Mosseby. Vårt deltagande i denna typ av
sammanhang stärker långsiktigt Kontigo's position som leverantör av
digitalt stöd i beroendevården.

· I december publicerades en debattartikel i Dagens Medicin där
Kontigo Care tillsammans med flera andra e-hälsoleverantörer föreslår
en uppförandekod för vårdens digitala leverantörer. Utdrag; "För att
klara sjukvårdens utmaningar måste förtroendet för vårdens digitala
transformation stärkas och en gemensam uppförandekod, likt den
National Health Service infört i Storbritannien, är ett bra första
steg. Diskussionen måste lyftas från att primärt handla om första
linjens videoläkartjänster och istället fokusera på hur
digitaliseringen kan skapa så stor och effektiv nytta som möjligt."

Internationellt

· De internationella samarbetena i Norge och Finland fortlöper som
planerat. I Finland har Previct presenterats på ett större antal
event och mässor och rönt bra uppmärksamhet som vi och vår partner
A-klinikka bedömer kommer ge resultat under 2020. I Norge pågår sedan
början av november ett pilotprojekt i de fem kommuner som valdes ut
under hösten. Parallellt pågår förberedelser och marknadsaktiviteter
för kommande steg under 2020. Satsning i andra länder sker i takt med
vad resurserna tillåter under 2020. Bolaget är nu redo för att
adressera andra marknader med digital mognad och ersättningssystem
som är lämpliga för digitala tjänster som Previct.

Slutligen kan vi meddela att t o m 17 dec 2019 har 380 000
nykterhetstester utförts med Previct och därmed bidragit till att 151
000 nyktra dagar skapats av systemet. Nyktra dagar som innebär bättre
liv för många medmänniskor, anhöriga och familjer.

För att öka regelbundenheten i Kontigo Cares information till
marknaden avser VD att med jämna mellanrum återkomma med
uppdateringar av det slag som återfinns i detta VD-brev. Avsikten är
att därigenom komplettera delårsrapporter och annan börsstyrd
informationspridning.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande
direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök
www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 december 2019 kl 11:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som
målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och
effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska
lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets
eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer,
AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de
två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling,
för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie
handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets
Certified Adviser är Eminova FK AB

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kontigo-care-ab/r/kontigo-care-uppdatering-de...
https://mb.cision.com/Main/12428/2993736/1163785.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.