Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-04

Kontigo Care, digitala lösningar inom vård och omsorg

wysiwyg_image

(VD Ulf Kindefält och styrelseordförande Ove Joanson)

Kontigo Care AB har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolaget har sedan 2013 utvecklat och lanserat en banbrytande eHälsoplattform med applikationerna Previct Alcohol en trådlöst kommunicerande alkoholmätare och Previct Gambling, AI-drivna kommunikationslösningar med anpassning för vård inom resp. beroendeområde. Detta ger vården nya möjligheter till distansvård med långsiktiga behandlingsresultat. Genom forskning och kvalitetssäkrad utveckling i nära samarbete med vårdgivare skapar bolaget förutsättningar för en mer kostnadseffektiv och tillgänglig beroende vård.

Viktig milstolpe under 2021 är de mål som nåddes i utvecklingen av en applikation för att med avancerad ögonanalys detektera drognykterhet. I slutet av året 2021 beslutade styrelsen att investera mera medel och resurser i det fortsatta utvecklingsarbetet. 2 seniora mjukvaruingenjörer har tillkommit vilket gör att utvecklingen accelereras. Detta kunde finansieras efter en riktad nyemission av 750 000 aktie till SQUAD Green Balance. En tysk kapitalförvaltare i Augsburg, Tyskland. Denna fond hade redan tidigare köpt 750 000 aktier. Även försäljningsorganisationen och supportavdelningen har stärkts vilket gör att bolaget är väl rustat för fortsatt affärsutveckling och breddning av verksamheten.  

Efterfrågan på bolagets eHälsolösning för beroendevården ökar. Kommuner och regioner har skyldighet att utöva tillsyn och skapa möjligheter för vård. Licenstillväxten i Sverige var 28% och kommer från befintliga kommunavtal och 12 nya kommunsamarbeten.  Utöver detta ett betydande tillskott av nya licenser i Finland och Nederländerna. Totalt 48%. Ett pilotprojekt pågår sedan oktober i Nederländerna. Goda möjligheter med väl utbyggd beroendevård, ersättningssystem och digital infrastruktur gör det till en prioriterad marknad.

VD Ulf Kindefält betonar i sitt tal att nettoomsättningen växer stabilt kvartal för kvartal och MMR har ökat nio kvartal i följd. Vid senaste kvartalsskiftet till 2.35 miljoner. I årstakt motsvarar det ca 28 miljoner kronor i nettoomsättning.

Vid årstämman den 21 juni om omvaldes styrelseledamöterna Ove Joanson sty ordf. Mårten Karlsson, Ulrika Giers och Jan.E. Larsson. Nyval av Patrik Byhmer

Styrelsens ordförande Ove Joanson inledde sitt avslutande tal med orden ”Vi aktieägare i Kontigo Care äger ett fint bolag med vinden i ryggen. Det går bra för oss och framtiden ser lovande ut” och avslutade med följande. ” Jag tycker att vår synlighet är för dålig. Bland kunder och potentiella kunder i sektorn alkoholberoende är vi väl kända, men på samhällsnivå och bland svenska investerare är vi alltjämt alltför okända.”  Aktien har ofta för dålig omsättning. Bolagets styrelse har ökat sina ansträngningar för att sprida kännedom om företaget och har som målsättning att öka intensiteten i det arbetet”. Ett välskött bolag med stor potential.

 

Bevakare och skribent: Amelie Hjelmstedt

Författare Bolagsbevakningen