Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-24

Köp aktien nu - kommer växa mycket nästa år

Premium Nästa år börjar UPM-Kymmenes gigantiska investeringar generera vinst och kassaflöde. Det syns inte i värderingen och vi sätter köp. 

För Europas största skogsvarubolag, finska UPM-Kymmene, blev 2022 ett rekordår med högre försäljning och vinst än något tidigare år. I år lär den trenden fortsätta, trots en svagare ekonomi. Det tack vare gigantiska investeringar i Uruguay och i finsk kärnkraft som nu bär frukt. UPM är resultatet av ett antal sammanslagningar och strukturaffärer under 90-talet. Omdaningen av koncernen har fortsatt och varit intensiv de senaste åren. Andelen pappersproduktion för tidningar, magasin och liknande har dragits ner samtidigt som andra sektorer med tillväxtpotential fått stora investeringar. Vinster och kassaflödet osedvanligt bra 

Bolaget har sju affärsområden där Communication Papers fortfarande är störst. Andelen har dock fallit från 60% 2009 till 37% vid slutet på 2022. UPM fortsätter att minska andelen aktivt, senast genom försäljningen av sitt pappersbruk och sågverk i Österrike till Heinzel. Kombinationen av goda priser på tryckpapper i olika former på grund av pandemin och kriget i Ukraina samt det faktum att UPM, liksom många andra, inte investerar i segmentet gör att både vinster och i synnerhet kassaflödet blir osedvanligt bra. Det syntes inte minst 2022, trots strejken i Finland våren 2022.

Författare Jan Lindroth