Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-06

Köp aktien som rusar - bolaget ser starkt ut

Premium Konsultförmedlaren har efter många svåra år med fallande lönsamhet vänt trenden i och med pandemin. Volymerna fortsätter att stiga men frågan är om lönsamheten kan göra detsamma. Ledningen är åtminstone satte under rejäl press efter att styrelsen antagit mycket ambitiösa nya finansiella mål. Om Ework

Ework är en konsultförmedlare. Det innebär att bolaget samlar ett mycket stort nätverk av konsulter inom olika kompetensområden men där IT, forskning och utveckling och projektledning är de främsta. Bolaget matchar sedan konsultuppdrag från mängder av bolag med dess konsulter. Kunderna kommer i första hand från offentlig sektor (en andel som ökat stadigt den senaste tiden) ,drygt 25%, följt av fordons-och-tillverkningsindustrin samt telekom. Bolaget skär mellan ett par procent av konsultarvodet vilket ska täcka bolagets egna kostnader samt räcka till en viss vinst.

Genom att konsultarvodena redovisas i resultaträkningen så ser marginalen mycket svag ut om endast 1,14% för helåret. Stabiliteten är dock stark och vi ser goda möjligheter för bolaget att utöka denna under de kommande åren. Vill man verkligen äga konsulter under lågkonjunktur?

Författare Robert Andersson