Du är här

2016-12-20

Köp innan dimman lättar

Personfrågor har sänkt Hexagonaktien, men rörelsen går bra. Vi ser ett köpläge med en riktkurs på 350 kronor.

Detta framgår ur en analys i Aktiespararen nummer 12 2016.

I oktober bröts en lång svit av kursmässiga överpresta­tioner från Hexagon. Det behövdes tre snabba slag. Först beskedet att ordförande Melker Schörling av hälso­skäl lämnar till våren. På fredagen samma vecka kom niomånadersrapporten, som obetydligt understeg förväntningarna, men aktien rutschade brant utför.

Det börsen inte visste när vd Ola Rollén presenterade rapporten var att denne var gripen och på väg att utlämnas till Oslo med anledning av misstänkt insiderhandel i biometribolaget Next ett år tidigare.

Den nyheten kom på måndagen, varpå 12 miljarder kronor i börsvärde försvann. En vecka senare var vd tillbaka på sin post. Han anser sig oskyldig, men är fortfarande misstänkt.

Ett beslut i åtalsfrågan dröjer, enligt uttalanden från Oslo, ett gott stycke in i 2017. Ovissheten är tung för Ola Rollén att bära.

Beskedet att Hexagon i närtid riskerar att förlora radarparet Schörling och Rollén, vd sedan 2000 då bolaget var ett litet konglomerat som kört i diket, motiverar kursfallet i aktien. Börsen hade räknat med fyra höglönsamma år till med orga­nisk tillväxt och lyckade förvärv. Nu räcker kanske energin inte till för det.

Hexagons mätteknik, eller sensorer och mjukvara av flera slag, används inom industriella processer, där kraven på produktivitet och kvalitet hela tiden stegras, och inom bygg- och anläggningssektorn såväl i planarbete som under genomförandet. Verksamheten indelas i de två jämnstora segmenten geospatiala- respektive industriella företagslösningar.

Organisationen är långt decentraliserad med frihet under ansvar och tydligt vinstfokus. Hexagon agerar globalt. Omsättningsmässigt är Nordamerika, Europa och Asien jämnstora med runt 30 procent medan övriga världen svarar för 11 procent. USA är den särklassigt största marknaden, följd av Kina, som står för 15 procent.

Tolv små förvärv har gjorts i år men med en organisk tillväxttakt på 3 procent hade det behövts större förvärv för att nå målet om en omsättning på 3,5 miljarder euro i år. Trumpeffekten, med investeringar i infrastruktur, gynnar Hexagon framöver och det gör också den starkare dollarn.

Omsättningen nästa år, oräknat förvärv, kan stiga med 6 procent. Nytt mål för 2021 är en omsättning på 4,6 miljarder euro med en rörelsemarginal på 27 procent.

Hexagon lägger 11 procent av omsättningen på produktutveckling, varav en hög andel avser mjukvara. Med en växande andel återkommande mjukvaruintäkter ökar lönsamheten. Rörelsemarginalen har succes­sivt höjts och målet 25 procent, som sattes för 2016, rycker successivt närmare.

Efter en serie förvärv innehåller balansräkningen 5,7 miljarder euro i goodwill och andra immateriella tillgångar. Beloppet överstiger eget kapital på 4,4 miljarder euro. Netto­skulden på 1,8 miljarder euro i senaste rapporten är ändå inte särskilt stor.

Den motsvarar drygt dubbla rörelseresultatet. Soliditeten är 55 procent, att jämföra med målet om lägst 25 procent. Teoretiskt finns utrymme att göra förvärv som fördubblar balansomslutningen.

Det är ett flott bolagsbygge som Ola Rollén åstadkommit. Det avspeglades särskilt innan händelserna i oktober, men det märks också på nyckeltalen i nuläget. P/e-talet på 20 för innevarande år och 19 räknat på prognos för nästa år är rimligt, medan bolagsvärdet (börsvärde plus nettoskuld) ställt mot rörelse­resultatet är ganska högt på 16,7. I en sammanvägning och jämförelse med andra företag i sektorn sticker aktien inte ut. Tidigare premievärdering har alltså upphört.

Positiva överraskningar för aktie­ägarna kan dock komma. Bäst för Hexagon i insiderärendet vore en snabb upp­görelse med åklagaren i så fall innehållande ett bötesbelopp och möjlighet att vända blad. Ett större förvärv till bra villkor, som med synergieffekter ger ett rejält lyft i vinst per aktie, är en annan möjlighet.

Bolaget har en lång lista med stora som små förvärvskandidater och finansiell beredskap att slå till när möjlighet finns och villkoren är rätt. Börsen skulle välkomna ett större förvärv, även om det som tidigare kombineras med en smärre nyemission.

Börsnoterade Melker Schörling AB äger 26 procent av aktierna i Hexagon, till ett värde om 29 miljarder kronor, motsvarande hälften av värdet på investeringsbolagets portfölj. Det är bra att Gun Nilsson, som tillträder som vd till våren, suttit i Hexagons styrelse sedan 2008.

Dock är portföljens slagsida mot ett innehav väl stor och det är möjligt att Hexagon, i det tysta, förts upp på säljlistan. I så fall, och särskilt som en ersättare till Ola Rollén kan aktualiseras redan nästa år, kan Hexagon bli föremål för uppvaktning.

Amerikanska teknikkonglomeratet General Electric, till exempel, är svältfött på tillväxt, handlas till p/e 19 och har ett börsvärde som är 23 gånger så stort som Hexagons. I sådana sammanhang är Hexagon en munsbit, i andra konstellationer finns möjlighet att söka samgående på mer lika villkor.

Det enda positiva som kan sägas om händelserna i oktober är att aktien kommit ned till en kursnivå var­ifrån riktningen, när dimman lättar och oavsett utfall, är uppåt.

Källa: Aktiespararen

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.