Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-26

Kopparbergs Bryggeri: Delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-03-31

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

* Resultatet efter finansiella poster 27,2 Mkr (17,6 Mkr)

* Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 326,8 Mkr (296,4 Mkr)

* Sofiero Original alltjämt etta på Systembolaget

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider,
spritdrycker och läskedrycker. Tillverkningen sker vid koncernens bryggerier
i Kopparberg, Laholm, Sollefteå och Skruv.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till
326,8 Mkr (296,4 Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 27,2 Mkr
(17,6 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 20,3 Mkr (38,3 Mkr).
Investeringarna fördelas enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar 20,3 Mkr (38,2 Mkr)

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 Mkr (0,1 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken,
verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av
biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har minskat med 0,8 Mkr avseende tillgångar belastade med
äganderättsförbehåll jämfört med 2014-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2015-03-31 till
278,5 Mkr.

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 27/8 2015.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD: s kommentar

Under det första kvartalet 2015 uppgick koncernens nettoomsättning till 326,8
Mkr (f.å. 296,4 Mkr).

Under perioden har vifortsatt att fokusera
på våra varumärken. På Systembolaget behåller Kopparbergs Päroncider och
Sofiero Original sina ledande positioner inom respektive segment.

Den brittiska marknaden har fortsatt att utvecklas positivt och här har vi
lanserat Frozen Cider, som är världens första frysta cider.

Övriga marknader som börjat året bra är Spanien, Grekland, Kanarieöarna och
Irland.

Resultatet för perioden var efter finansiella poster 27,2 Mkr (17,6 Mkr)

Året har börjat bra, men det är för tidigt att säga hur årets resultat kommer
att bli.

De stora osäkerhetsfaktorerna är valutakursutvecklingen samt hur vädret blir
under sommarmånaderna.

Peter Bronsman

Verkställande direktör

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.