Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-12

Kopy Goldfields: Krasny-projektet: 240 koz guldreserver och 1 388 koz guldresurser enligt JORC

KRASNY-PROJEKTET: 240 KOZ GULDRESERVER OCH 1 388 KOZ GULDRESURSER ENLIGT JORC

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att rapportera en uppdaterad beräkning av mineraltillgångar enligt JORC-koden för Krasny-guldfyndigheten. För första gången inkluderar beräkningen malmreserver. Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen Antagna och Indikerade mineraltillgångar om totalt 1 325 koz guld, inklusive 240 koz Sannolika guldreserver. Vostochny visar totala Antagna mineraltillgångar om 63 koz. Den uppdaterade beräkningen har utförts av Micon International Co Limited ("Micon").

"Vi är väldigt nöjda med dessa resultat. Förutom att rapportera en signifikant ökning av de totala guldresurserna, kan vi nu också rapportera malmreserver, vilket är ett stort steg i utvecklingen av Krasny-fyndigheten mot produktion. Det är också en milstolpe i Kopy Goldfields 10-åriga historia. Vi är också glada att kunna rapportera initiala mineraltillgångar för Vostochny-upptäckten och vi förväntar oss att kunna finna fler satellitmineraliseringar runt Krasny. Mineratillgångsberäkningen inkluderar inte det pågående prospekteringsprogrammet och vi arbetar nu med att kunna konvertera mer mineralresurser till malmreserver. Mineraltillgångsrapporten kommer att uppdateras igen nästa år och internt kan vi se tydliga indikationer på att mineraltillgångarna kommer att öka ytterligare", säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

Denna beräkning av mineraltillgångarna är baserad på en blockmodell skapad av Evgeny Kondratiev, M.Sc., MAusIMM (CP), senior explorataion geologist vid Micon. Michael Khoudine, M.Sc, senior mining engineer vid Micon, har genererat en dagbrottsoptimering som använts för att skissera mineraltillgångarna. Denna mineraltillgångsberäkning har tagits fram av Micon i enlighet med JORC-koden för rapportering av mineraltillgångar (se tabell 1 och 2 nedan för detaljer).

"2016 års prospektering var framgångsrik. Jämfört med den föregående JORC-rapporten från förra året visar projektet en 45-procentig ökning av totala mineraltillgångar, vilket kommer från nya guldmineraliseringar som blivit upptäckta i Krasny. Totala mineraltillgångar baseras på en optimerad gruva och några beräkningsparametrar har förändrats sedan den förra rapporten, vilket följer av att Micon använder de senaste och mest sannolika parametrarna. Även om man skulle använda samma guldpris som förra året, 1 200 USD/oz, skulle det fortfarande innebära en signifikant ökning av mineraltillgångarna", säger Evgeny Bozhko, Chefsgeolog på Kopy Goldfields.

Tabell 1. Malmreservsberäkning för Krasny-guldfyndigheten, Irkutsk Regionen, Ryssland, Micon International, den 6 september 2017*
+------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| JORC reserver | Malm (kt) | Guldhalt (g/t) | Guld (kg) | Guld (koz) |
+------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Krasny Sannolika | 7 327 | 1,02 | 7 466 | 240 |
+------------------+-----------+----------------+-----------+------------+

*Kommentarer:
Ovan nämnda reserver är beräknade inom ramen för ett ekonomiskt utvinningsbart dagbrott med cut-off överstigande 0,4 g/t guld;
Dagbrottsoptimering baseras på ett antaget guldpris om 1 200 USD/oz, metallurgisk utvinningsgrad om 85,5% och 38 vinkel på dagbrottssluttningar. Använda kostnadsparametrar är 2,36 USD/m3 för brytning av överblivet berg, 1,10 USD/ton för brytning av malm och processkostnader och G&A om 7,95 USD/ton.
Mineraltillgångstonnage och innehållen metall har avrundats för att återspegla korrektheten i beräkningen och siffror kan ej summera på grund av avrundningar

Tabell 2. Mineraltillgångsberäkning för Krasny-guldfyndigheten (inklusive malmreserver), Irkutsk Regionen, Ryssland, Micon International, den 6 september 2017**
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Tillgångskategori | Malm (kt) | Guldhalt (g/t) | Guld (kg) | Guld (koz) |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Krasny | | | | |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Indikerade | 7 617 | 1,113 | 8 476 | 273 |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Antagna | 18 536 | 1,765 | 32 725 | 1 052 |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Vostochny | | | | |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Antagna | 1 114 | 1,762 | 1 962 | 63 |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Grand total | 27 267 | | 43 163 | 1 388 |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+

**Kommentarer:
Mineraltillgångar är inte malmreserver och har inte bevisade ekonomiska förutsättningar för utvinning. Det finns inga garantier för att alla eller delar av mineraltillgångarna kan konverteras till malmreserver;
Ovan nämnda tillgångar är beräknade inom ramen för ett potentiellt ekonomiskt utvinningsbart dagbrott med cut-off överstigande 0,4 g/t guld;
Dagbrottsoptimering baseras på ett antaget guldpris om 1 440 USD/oz, metallurgisk utvinningsgrad om 85,5% och 45 vinkel på dagbrottssluttningar. Använda kostnadsparametrar är 2,36 USD/m3 för brytning av överblivet berg, 1,10 USD/ton för brytning av malm och processkostnader och G&A om 7,95 USD/ton.
Mineraltillgångstonnage och innehållen metall har avrundats för att återspegla korrektheten i beräkningen och siffror kan ej summera på grund av avrundningar.
Mineraltillgångar rapporterade i Tabell 2 inkluderar Malmreserverna från Tabell 1.

"Kvaliteten på prospekteringsarbetet för Krasny-projektet följer generellt sett både de ryska- och JORC- rekommendationerna för QA/QC. I detta steg rapporterade vi inga mineraltillgångar från tillgångskategorin Kända mineraltillgångar eftersom vi vanligtvis inte rapporterar Kända mineraltillgångar i prospekteringsstadiet. Denna kategori kräver en hög grad av tillförlitlighet och förståelse av de geologiska egenskaperna och karaktäristika i fyndigheten. Guldmineraliseringar (inklusive Krasny) har som en tumregel en oregelbunden distribution av guldhalter och varierande tjocklek på malmkropparna, vilket gör att man inte kan tolka geologins- och guldhaltens kontinuitet i de mineraliserade zonerna med en hög grad av tillförlitlighet. I denna studie rapporterade vi en andel av de Indikerade mineraltillgångarna inom ramen för ovanjordsgruvan som Sannolika malmreserver. En förlönsamhetsstudie har genomförts och ny information om mineralprocessparametrar samt geotekniska- och hydrogeologiska egenskaper har inhämtats. Under framtida prospekteringsprogram bör Krasny-medarbetarna lägga särskild vikt vid QA/QC-förfarandet då det är en väldigt viktig del av resurs- och reservuppskattningen. Sammantaget har vi en positiv bild av utvecklingen av Krasny- projektet och vi bedömer att projektet i slutändan kommer att motivera ett beslut att tas i produktion", säger Evgeny Kondratiev, senior exploration geologist från Micon [Bolagets översättning]

Som en uppföljning till detta pressmeddelande kommer Micon att ta fram en detaljerad teknisk beskrivning (Technical Memorandum) av mineraltillgångarna i enlighet med JORC-koden, vilken kommer att publiceras på Bolagets hemsida. Denna tekniska beskrivning kommer, bland annat, att innehålla en detaljerad tabell över mineraltillgångarna beroende av guldpriset.

Denna mineraltillgångsberäkning är en uppdatering av de tidigare mineraltillgångsberäkningarna för Krasny-guldfyndigheten som publicerades den 26 mars 2013, den 26 maj 2016 och 31 juli 2017.

Bilaga 1. Detaljer avseende mineraltillgångsrapporteringen för Krasny-guldfyndigheten

Tabell 1. Malmreservsberäkning för Krasny-guldfyndigheten, Irkutsk Regionen, Ryssland, Micon International, den 6 september 2017*
+------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| JORC reserver | Malm (kt) | Guldhalt (g/t) | Guld (kg) | Guld (koz) |
+------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Krasny Sannolika | 7 327 | 1,02 | 7 466 | 240 |
+------------------+-----------+----------------+-----------+------------+

*Kommentarer:
Ovan nämnda reserver är beräknade inom ramen för ett ekonomiskt utvinningsbart dagbrott med cut-off överstigande 0,4 g/t guld;
Dagbrottsoptimering baseras på ett antaget guldpris om 1 200 USD/oz, metallurgisk utvinningsgrad om 85,5% och 38 vinkel på dagbrottssluttningar. Använda kostnadsparametrar är 2,36 USD/m3 för brytning av överblivet berg, 1,10 USD/ton för brytning av malm och processkostnader och G&A om 7,95 USD/ton.
Mineraltillgångstonnage och innehållen metall har avrundats för att återspegla korrektheten i beräkningen och siffror kan ej summera på grund av avrundningar

Tabell 2. Mineraltillgångsberäkning för Krasny-guldfyndigheten (inklusive malmreserver), Irkutsk Regionen, Ryssland, Micon International, den 6 september 2017**
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Tillgångskategori | Malm (kt) | Guldhalt (g/t) | Guld (kg) | Guld (koz) |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Krasny | | | | |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Indikerade | 7 617 | 1,113 | 8 476 | 273 |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Antagna | 18 536 | 1,765 | 32 725 | 1 052 |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Vostochny | | | | |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Antagna | 1 114 | 1,762 | 1 962 | 63 |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+
| Grand total | 27 267 | | 43 163 | 1 388 |
+--------------------------+-----------+----------------+-----------+------------+

**Kommentarer:
Mineraltillgångar är inte malmreserver och har inte bevisade ekonomiska förutsättningar för utvinning. Det finns inga garantier för att alla eller delar av mineraltillgångarna kan konverteras till malmreserver;
Ovan nämnda tillgångar är beräknade inom ramen för ett potentiellt ekonomiskt utvinningsbart dagbrott med cut-off överstigande 0,4 g/t guld;
Dagbrottsoptimering baseras på ett antaget guldpris om 1 440 USD/oz, metallurgisk utvinningsgrad om 85,5% och 45 vinkel på dagbrottssluttningar. Använda kostnadsparametrar är 2,36 USD/m3 för brytning av överblivet berg, 1,10 USD/ton för brytning av malm och processkostnader och G&A om 7,95 USD/ton.
Mineraltillgångstonnage och innehållen metall har avrundats för att återspegla korrektheten i beräkningen och siffror kan ej summera på grund av avrundningar.
Mineraltillgångar rapporterade i Tabell 2 ink...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.