Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-23

Kopy Goldfields: Krasny-projektet: Signifikant guldförekomst i borrprofil 16, vilken är den mest västerut belägna profilen

KRASNY-PROJEKTET: SIGNIFIKANT GULDFÖREKOMST I BORRPROFIL 16, VILKEN ÄR DEN MEST VÄSTERUT BELÄGNA PROFILEN

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna tillkännage ett nytt signifikant borrtvärsnitt på 15 meter @ 2,12 g/t i borrprofil 16, den borrprofil som ligger mest västerut. Detta tvärsnitt bevisar fortsättningen på guldmineraliseringen västerut och förbättrar uppsidan avseende guldresurser.

I den senaste operationella uppdateringen, publicerad den 29 september 2017, skrev vi följande:
"Efter att ha erhållit ny data från den geofysiska undersökningen som slutfördes under sommaren har vi återigen påbörjat borrning i borrprofil 16. Detta är den borrprofil som är placerad längst västerut och ett flertal borrhål borrades år 2012 utan att bekräfta någon signifikant mängd guld. På grund av intensiv tektonisk aktivitet som har komplicerat den geologiska strukturen på Krasnys västra flank tror vi att det finns en möjlighet att vi missade en väsentlig guldmineralisering i borrprofil 16 och därför testar vi den återigen."

Vi är nu glada att kunna rapportera att borrhål #141867, borrat i borrprofil 16, visar ett väldigt intressant tvärsnitt: 15 meters guldmineralisering med en genomsnittlig guldhalt på 2,12 g/t vid en cut-off på 0,4 g/t. Profil 16 är belägen 640 meter väster om borrprofil 32, vilken var den mest västerut belägna mineraliserade borrprofilen som hamnade inom ramarna för en tänkt dagbrottsgruva i den senaste JORC-mineraltillgångsrapporten. Det är således ett viktigt resultat som bekräftar en signifikant förlängning av guldmineraliseringen. Det är dock fortfarande för tidigt att klassificera detta resultat som en mineraltillgång, dels på grund av djupet om cirka 250 meter, och dels för att kontinuiteten på mineraliseringen fortfarande måste bekräftas. Dock innebär detta tvärsnitt att potentialen i projektet signifikant kan förbättras. Se Bild 1 och 2 i Bilaga för placering av borrprofil 16 och Bild 3 för tvärsnitt längs profil 16.

År 2012, när vi påbörjade prospekteringen och borrningen av Krasny mineraliseringen, borrades hål #141466, #141464, #141463, #141462, #141461 och #141460 i borrprofil 16. Även om guldmineraliseringen kunde bekräftas då, så var den inte signifikant. Av den anledningen kunde inte den del av mineraliseringen som är belägen väster om profil 32 klassificeras som en mineraltillgång i JORC-beräkningarna år 2016 och 2017 (se Bilaga för detaljer). Området mellan borrprofil 22 och 32 präglas av tidigare alluviala ovanjordsgruvor, dammar och upplagsplatser vilket komplicerar prospekteringen i detta område. Guldmineraliseringen i den västra strykningsriktningen förväntades att fortsätta och även komma närmare ytan, vilket gjorde att relevanta prospekteringsaktiviteter alltjämt genomfördes. Ett flertal hål borrades i profil 22, vilka återigen inte gav några signifikanta resultat. Under augusti - september 2017 borrades profil 16 ytterligare en gång, där borrhål #141866 och #141900 inte gav något resultat. Nu har dock till slut våra initiala förväntningar bekräftats genom borrhål #141867, vilket helt säkert bevisar fortsättningen av guldmineraliseringen västerut, långt bortom borrprofil 32. Detta med potentiellt brytbara guldhalter.

"De senaste resultaten ger ett tydligt bevis på att guldmineraliseringen i Krasny fortsätter västerut. Historisk geologisk data visar att strykningen kan vara upp till 4 km, av vilka vi har testat mindre än 2 km hittills. Vi kommer nu att fortsätta med en omsorgsfull steg-för-steg ansats västerut, längs strykningen, med målsättningen att ha estimerat förlängningen vid slutet av året. Om detta lyckas kommer vi senare att prospektera mineraliseringen mot djupet. Det nya resultatet stärker vår tro om att den del av guldmineraliseringen väster om profil 32, vilken tidigare inte har klassificerats som en guldtillgång, slutligen skall kunna bli det", säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields AB.

Stockholm, 23 oktober 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2017-10-23 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21330

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till tolv berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion som täcker 2 049 kvadratkilometer, av vilka Krasny-licenserna (två berggrunds och en alluvial) ägs till 49 %. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att inom närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner under ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08-684 05 800.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.