Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

Kopy Goldfields: Operativ uppdatering Krasny-projektet, september 2017

OPERATIV UPPDATERING KRASNY-PROJEKTET, SEPTEMBER 2017

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") lämnar härmed en uppdatering kring Krasny-projektet:
45 hål har borrats, vilka totalt uppgår till 10 510 meters kärnborrning. Dessutom har 1 220 meter av utvärdering genom dikning genomförts. Totalt har 10 886 provresultat för guld erhållits. Alla aktiviteter har genomförts inom ramen för steg 4 i 2017 års prospekteringsprogram.
Nya borresultat bekräftar en 240 meters ytterligare utbredning av guldmineraliseringen vid Centrala Krasny i strykningsriktningen. Den totala längden är nu 1 870 meter.
Positiva resultat från borrning vid Vostochny (tidigare "Norra Krasny") bekräftar en 560 meters förlängning av guldmineraliseringen. Vostochny-mineraliseringens totala strykningslängd uppgår nu til 1 700 meter.
För-lönsamhetsstudien (eng: Pre-feasibility report), som ska tjäna som underlag för beslut om att starta gruvkonstruktion på Krasny, fortgår och rapporten väntas vara klar inom kort.

Under sommaren 2017 fokuserades prospekteringsverksamheten på expansionsborrning (för att öka mineraltillgångarna) i Vostochny (tidigare benämnd "Norra Krasny") och Centrala Krasny (se Bild 1, 2, 3 och 4 i Bilaga) där ett flertal signifikanta och positiva resultat erhölls. Borrningen genomförs för närvarande med tre borriggar och Kopy Goldfields tillhandahåller styrningen av prospekteringen.

PROSPEKTERINGSRESULTAT FRÅN CENTRALA KRASNY
Prospekteringshål #141767 som borrades inom borrprofil 34 på den västra sidan av Krasny-fyndigheten bekräftade en 80 meters fortsättning på guldmineraliseringen västerut.

Efter att ha erhållit ny data från den geofysiska undersökningen som slutfördes under sommaren har vi återigen påbörjat borrning i borrprofil 16. Detta är den borrprofil som är placerad längst västerut och ett flertal borrhål borrades år 2012 utan att bekräfta någon signifikant mängd guld. På grund av intensiv tektonisk aktivitet som har komplicerat den geologiska strukturen på Krasnys västra flank tror vi att det finns en möjlighet att vi missade en väsentlig guldmineralisering i borrprofil 16 och därför testar vi den återigen.

Ett flertal borrhål borrades inom den centrala delen av Krasny för att fastställa strukturen på guldmineraliseringen mot djupet. Genom borrhål #141887 som borrades inom borrprofil 51 kunde vi följa den undre mineraliseringen ytterligare 58 meter mot djupet med ett siginfikant intervall på 21 meter @ 2,87 g/t (se Bild 5 i Bilaga för detaljer). Ett annat borrhål, #141792, som borrades inom borrprofil 45 för att undersöka guldutbredningen i den övre mineraliseringen, korsade mineraliseringen under 38 meter @ 3,5 g/t.

På östra flanken av Krasny-fyndigheten bekräftade borrhål #141872, #141845 och #141844, vilka borrades inom borrprofil 63, samt borrhål #141882 och #141881, borrade i borrprofil 65, en 160 meters fortsättning av guldmineraliseringen österut.

PROSPEKTERINGSRESULTAT FRÅN VOSTOCHNY (TIDIGARE NORRA KRASNY)
Vid Vostochny-mineraliseringen bekräftade borrhål #141846, #141889, #141847 och #141883, alla borrade i borrprofil 172, en 160 meters fortsättning av guldmineraliseringen västerut (se Bild 4 och 6 i Bilaga). Dessutom visade prospekteringsdike #143614, från profil 158 som är belägen 560 meter väster om profil 172, ett 30 meters intervall med brytbara guldhalter. Vi fortsätter nu med borrning längs detta dike för att bekräfta mineraliseringen mot djupet. På den östra flanken av Vostochny-mineraliseringen kunde en 400 meters förlängning av mineraliseringen österut konstateras genom borrning i profil 195 (borrhål #141890 och #141891) och profil 201 (borrhål #141892 och #141893).

Vi är glada att kunna rapportera följande, mest signifikanta, mineraliserade intervall (med en cut-off om 0,4 g/t) för prospekteringssteg 4 (detta års resultat): 21 meter med en genomsnittlig guldhalt om 1,41 g/t i borrhål #141713, 4,2 m @ 4,97 g/t (borrhål #141793), 41 m @ 1,53 g/t (borrhål #141872), 11 m @ 1,74 g/t (borrhål #141877), 23 m @ 1,55 g/t (borrhål # 141792), 38 m @ 3,37 g/t och 32 m @ 1,32 g/t (borrhål #141792), 10 m @ 2,94 g/t (borrhål #141878), 9 m @ 2,44 g/t och 20 m @ 1,9 g/t (borrhål #141885), 21 m @ 2,87 g/t (borrhål #141887). Se tabell 1 i Bilagan för ytterligare provdata för borrhålen.

LÖNSAMHETSSTUDIER
Vi förväntar oss att den rapport från TOMS Engineering som ska undersöka om en investering är motiverad (eng: Investment justification report) skall slutföras inom kort. Preliminära resultat har presenterats och diskuterats och vissa justeringar av produktionsmodellen beslutades för att reflektera de senaste förändringarna i prognosen över växelkursen Rubel/USD, samt guldpris och utvinningsgrader. Rapporten kommer att innehålla ett utkast till en detaljerad brytnings- och produktionsplan, motivering av anläggningskapacitet, layout av infrastruktur, CAPEX för kvarn- och gruvkonstruktion, beräkning av OPEX samt en NPV-modell för guldproduktion. Rapporten kommer att inriktas mot att utveckla endast den övre mineraliseringen och kommer att tjäna som underlag för att fatta beslut om att fortsätta in nästa steg av Krasny-projektet.

Parallellt med denna rapport genomför TOMS Engineering även en preliminär förstudie (eng: Scoping Study) avseende produktion av den undre mineraliseringen. Denna förstudie kommer att behandla både dagbrott och underjordsgruva för att göra en bedömning om den mest ekonomiska och lönsamma metoden. Rapporten är kopplad till investeringsrapporten och förväntas också vara klar inom kort. Preliminära resultat har även i detta fall presenterats och diskuterats. Liknande förändringar som nämnts ovan beslutades även för denna rapport. Preliminärt visar rapporten att ett dagbrott är att föredra avseende den undre strukturen framför underjordsgruva.

För komplett pressrelease med bilder och kartor, se bifogat dokument.

Stockholm, 29 september 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 08.45 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2017-09-29 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21186

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till tolv berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion som täcker 2 049 kvadratkilometer, av vilka Krasny-licenserna (två berggrund och en alluvial) ägs till 49 %. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att inom närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner under ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46-8-684 05 800.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.