Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

Kopy Goldfields: Slutligt resultat från Kopy Goldfields nyemission visar 166,4% teckning

SLUTLIGT RESULTAT FRÅN KOPY GOLDFIELDS NYEMISSION VISAR 166,4% TECKNING

Slutligt resultat från nyemissionen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare visar att emissionen har tecknats till 166,4%, varav 91,5% med stöd av företrädesrätt.

Sammanlagt har anmälan om teckning av 33 223 755 aktier inkommit, varav 18 260 572 aktier, motsvarande 91,5 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av företrädesrätt. Vidare har anmälan om teckning utan stöd av företrädesrätt inkommit till ett antal av 14 963 183 aktier, motsvarande 74,9 procent av antalet erbjudna aktier, vilket innebär en överteckning om 66,4 procent.

Företrädesemissionen är därigenom fulltecknad och emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. Antalet aktier i Bolaget kommer genom emissionen att öka med 19 966 513, från 59 899 541 till 79 866 054 aktier och Bolaget tillförs cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tilldelning av 1 705 941 nya aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt har skett till dem som tecknat med subsidiär företrädesrätt, i enlighet med i informationsmemorandumet beskrivna tilldelningskriterier. Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, den 20 oktober 2016. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning av aktier.

I enlighet med styrelsens beslut av den 13 september 2016, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 26 maj 2016, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare har Kopy Goldfields genomfört nyemissionen. Teckningskursen för de nya aktierna var 1,00 SEK per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 26 september 2016 till och med den 10 oktober 2016.

Betalda Tecknade Aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att omvandlas till nya aktier. Aktier som tecknats med företrädesrätt (BTA1) beräknas bli omvandlade omkring vecka 43. Det nya aktiekapitalet kommer att öka med 7 591 693,17 kronor till 30 366 773,44 kronor.

Finansiell rådgivare och Emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Stockholm, 18 oktober 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2016-10-18 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18833
Kopy Goldfields Pressrelease 2016-10-18 English.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18834

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016 kl. 08.45 CEST.

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till elva berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion som täcker 1 963 kvadratkilometer, av vilka Krasny-licenserna (berggrund och alluvial) ägs till 49 %. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att inom närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner under ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08-684 05 800.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 59 899 541 (79 866 054 efter registrering av avslutad emission)

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopy Goldfields AB (publ).

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.