Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-20

Korjaus yhtiötiedotteeseen 20.5.2015: Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee listal

Talenom Oyj

Yhtiötiedote 20.5.2015 kello 11:55

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Korjaus yhtiötiedotteeseen 20.5.2015: Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi
First North -markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee
listalleottoesitteen

Talenom Oyj:n 20.5.2015 kello 8:30 julkaistuun tiedotteeseen tehdään korjaus
päivämääriin, jolloin Listalleottoesite on saatavilla. Oikeat päivämäärät
ovat sähköisen version saatavuuden osalta 20.5.2015 ja painetun version
osalta 21.5.2015. Teksti on korjattu seuraavasti:

Listalleottoesite

Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön internet-osoitteesta
www.talenom.fi/listautumisanti sekä Pääjärjestäjän internet-osoitteesta
www.summa.fi 20.5.2015 alkaen ja painettuna versiona 21.5.2015 alkaen
normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Nuottasaarentie
5, 90400 Oulu, Pääjärjestäjän toimipisteestä Bulevardi 6 A 9, 00120 Helsinki
sekä Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100
Helsinki.

TALENOM OYJ

Lisätietoja:
Harri Tahkola
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
0400 585 400
harri.tahkola@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen
laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden
liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on omaa
ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen
taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 29,6 miljoonaa euroa, ja
liikevaihto kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 14 %. Talenomin kasvuhistoria on
vahva - liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2011-2014 oli 13 %.
Talenomilla on toimipisteet Suomessa 18 paikkakunnalla ja sen palveluksessa
on noin 500 työntekijää

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

HUOMAUTUS:
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Nämä
kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa,
ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
(muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti
tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Talenom Oyj:n
("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita
koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Summa Capital Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty
eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa
ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä
tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja
tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu
voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on
pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki
relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu
"2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion)
vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja
(iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille
(high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit
Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Talenom Oyj Listautumisannin ehdot
http://hugin.info/168389/R/1922782/689416.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Talenom Oyj via Globenewswire

HUG#1922782

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.