Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza Groupin yhtiökokouksen päätökset

Kotipizza Group Oyj

Pörssitiedote 11.5.2016, klo 16.30 (EET)

Kotipizza Groupin yhtiökokouksen päätökset

Kotipizza Group Oyj:n 11.5.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
31.1.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei
jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta jaetaan 0,35 euroa osakkeelta. Varat maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on varojenjaon täsmäytyspäivänä perjantaina
13.5.2016 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Varojenjako maksetaan perjantaina 20.5.2016. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
ir.kotipizzagroup.com viimeistään 20.5.2016.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti 31.1.2016 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.1.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi
seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valittiin uudelleen Johan Wentzel, Minna Nissinen, Petri
Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle Ruuskanen. Hallitukseen valittiin uutena
jäsenenä Marjatta Rytömaa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen
Johan Wentzel.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtaja Johan
Wentzel sekä jäsen Marjatta Rytömaa 500 euroa kuukaudessa (6 000 euroa
vuodessa) ja muut jäsenet 2 000 euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa).
Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön
nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy,
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group
Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta.
2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden
luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi
yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa
merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.
3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä
annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan
lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai
osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman
korotukseksi.
5. Valtuutus on voimassa 31.7.2017 saakka.
6. Valtuutus kumoaa 28.5.2015 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.

Kotipizza Group Oyj

Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, Talousjohtaja
puh. +358 207 716 747

Kotipizza Group lyhyesti

Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli
tilikauden 2015 lopussa 257 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti
tilikaudella 2015 oli 77,3 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto
tilikaudella 2015 oli 56,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 5,03
miljoonaa euroa.

Tiedote Kotipizza Groupin yhtio?kokouksen pa?a?to?kset 110516
http://hugin.info/160462/R/2011812/744983.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kotipizza Group Oyj via Globenewswire

HUG#2011812

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.