Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

”Kraftig tillväxt av antalet användare” för BIMobject

Ett femtiotal engagerade och pålästa ägare slöt upp till bolagets årsstämma som hölls på Studio, Malmö, idag den 15:e maj.

Advokaten och ordföranden vid stämman Erik Sjöman hälsade alla välkomna. Därefter inledde Johan Svanström tf VD (knuten till EQT Ventures som är BIMobjects andra största ägare) med att summera 2018 och förklarade BIMobjects affärsmodell. Bolaget är en global aktör som skapar virtuella kopior av byggprodukter som BIM-objekt (Building Information Modeling). Användarna får tillgång till 60 000 produktfamiljer och objekt från över 1 500 olika tillverkare. Nyförvärvade franska Polantis bidrar med ytterligare 420 000 användare och 150 tillverkare. Polantis har varit BIMobjects största konkurrent på den europeiska marknaden. Kim Mortensen blir ny vd från 1 juni.

Johan Svanström förklarade därefter varför EQT valt att investera i BIMobject. Den globala byggbranschen omsätter omkring 9 biljoner amerikanska dollar och beräknas växa med 2–3 procent per år mellan 2018 och 2023. Byggbranschen är en av de minst digitaliserade branscherna i världen och byggkostnaderna relativt andra kostnader ökar i brist på produktivitetsförbättringar. EQT har bedömt att BIMobject är ett av de mest intressanta bolagen som har potential att ta en stor del av den kakan när marknaden nu digitaliseras. 

Johan Svanström presenterade därefter första kvartalet 2019. Antalet användare ökade med 93 procent och uppgår nu till cirka 1 429 00. Faktureringen ökade med 58 procent och uppgick till 30 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,23 kr. Ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 40,6 miljoner. Verksamheten utvecklades mycket väl under första kvartalet. Bolaget hade bra säljmomentum och visade kraftig tillväxt främst i Norden och övriga EMEA. I Nordamerika möter man dock hårdare konkurrens främst avseende i projekt och nyförsäljning.

Johans Svanström påminde därefter om att BIMobject bidrar till en effektivare och mer hållbar utveckling för hela samhället. Endast i Europa uppskattas mer än 800 miljoner ton material gå till spillo varje år. Genom smartare och mer uppkopplade processer och data-flöde genom bolagets plattform har man för avsikt att minska spillet ordentligt.

Aktiespararnas representant Victor Johansson lyfte en av Aktiespararnas kärnfrågor som är digitaliserad stämma och föreslog att det vore bra om bolaget framåt digitaliserade stämman för att fler ägarna ska ha möjlighet att delta.

Victor Johansson ställde en fråga till VD Johan Svanström angående om BIMobject känner av svängningarna i byggkonjunkturen. Johan Svanström svarade att bolaget absolut påverkas av konjunkturen men då man är aktiv på olika marknader som inte är korrelerade med varandra har man hittills inte märkt av någon större inbromsning. Han sa också att man alltmer försöker övergå till en software as a service-modell där kunderna betalar löpande vilket bör jämna ut intäkterna över tid.

Victor Johansson undrade därefter vilken som bolaget största utmaning. Johan Svanström menade att det är att få tillverkare/leverantörer att ansluta sig till BIMobject. För att visa på och få tillverkarna att ansluta sig handlar det främst om tillväxten av antalet användare och nedladdningar, vilka är bolagets två viktigaste nyckeltal för att attrahera och skapa värden för tillverkarena. Johan Svanström avslutade med att säga att det finns viss konkurrens på individuella marknader såsom USA och då är det främst bolag som arbetar med att digitalisera objekt.

Aktiespararna röstade nej till det generella emissionsbemyndigande. Förslaget gick ut på att styrelsen skulle få besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget. Nyemissionen skulle kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Även Swedbank markerade mot förslaget då de ansåg att nivån 20 procent var alltför hög.

Aktiespararnas röstade även nej till det föreslagna långsiktiga incitamentsprogramet. Detta bland annat eftersom teckningskursen var alltför lågt satt. Deltagarna i programmet skulle nämligen få köpa aktier från i juni 2023 för 125 procent av priset på aktierna i maj 2019.

Bevakare: Victor Johansson

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.