Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Kraftig tillväxt för Bonesupport

wysiwyg_image

Annons: Efter ett mellanår med byte av distributör på den viktiga USA-marknaden står Bonesupport nu väl rustat för att gå efter en marknad på tre miljarder dollar. 

Bonesupport är ett medicinknikföretag med en unik teknologi för behandling av skelettskador. Bolaget bildades 1999 av Lars Lidgren, professor i ortopedi vid Lunds Universitetssjukhus. Sedan bolagets första produkt CERAMENT BONE VOID FILLER fick godkännande för att säljas som medicinteknisk produkt i USA 2005 har bolaget växt till en omsättning på 100 miljoner kronor i årstakt. 

Det traditionella förfarandet vid skelettskador som inte läker naturligt är att ortopeden tar benvävnad från höften för att ersätta skadat ben på andra ställen i kroppen. Benvävnad kan även komma från en benbank. 

Läs mer om Bonesupport här.

- Även om den traditionella metoden innebär låg risk för att kroppen ska stöta bort den nya vävnaden så är den förknippad med flera möjliga komplikationer, som ihållande smärta långt efter operationer och inte minst ökad risk för infektioner. Bonesupports produkter utgör ett syntetiskt alternativ till den här metoden, säger Emil Billbäck, vd på Bonesupport. 

Produktportfölj

CERAMENT är en injicerbar, så kallad biokeramisk substans, med samma sammansättning som patientens ben. När CERAMENT injiceras så stabiliseras skelettskadan omedelbart och ersätts av kroppen med vanlig benvävnad inom 6 - 12 månader. Idag omfattar produktlinjen tre produkter, alla med namnet CERAMENT, där de två nyare produkterna, CERAMENT G och CERAMENT V, även utsöndrar antibiotika för att effektivt motverka risken för infektioner. 

I november förra året publicerades de huvudsakliga resultaten av en klinisk studie som visade att Bonesupports produkt är lika bra som att ta som att ta patientens egen benvävnad. Studien genomfördes på 20 av Tysklands mest välrenommerade traumakliniker, och resultaten kommer presenteras i sin helhet senare i vår.

Lyssna på när VD, Emil Billbäck ger en fördjupad presentation av Bonesupport på Aktiedagen i Lund. 

VD berättar mer

Vd Emil Billbäck hoppas också på att man inom kort i en studie ska kunna visa att Bonesupports lösning är mer hälsoekonomiskt effektiv än de traditionella metoderna, vilket skulle vara ett viktigt steg mot att öppna upp marknaden som total bedöms uppgå till 3 miljarder dollar.  

Operationellt så blev 2018 ett mellanår för bolaget. Vd Emil Billbäck kom ombord i mars 2018, med bakgrund från ett stort ortopedföretag. 

- Jag såg direkt att finns en fantastisk möjlighet, men inte tillräckligt med närvaro ute hos kunderna. Så förra året nära dubblade vi den egna säljstyrkan i Tyskland, England och Norden där vi nu är omkring 25 säljare, säger han. 

Amerikanska marknaden ska driva stark tillväxt

I USA som är världens största marknad för den här typen av produkter har man gjort än mer förändringar. Bolagets tidigare distributör nådde bara ca 30 procent av marknaden. Därför sade Bonesupport upp avtalet och har istället byggt upp ett eget närverk av 40 oberoende distributörer som förfogar över 500 säljare så att man nu når hela marknaden. 

Fokus nu ligger på att accelerera försäljningen i Europa och få utväxling på vårt nya distributionsnätverk i USA. 2019 räknar vi med kraftig tillväxt som en följd av de här förändringarna och från och med 2020 så räknar vi med att växa 40 procent per år, och kassan vi har idag räknar vi med ska räcka tills vi är lönsamma, säger Emil Billbäck. 

Läs mer om Bonesupport här.

Text: Analysguiden

Författare Analysguiden