Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

KREDITBETYG: SVERIGE GÅR RELATIVT STARKT UR PANDEMI - DBRS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Utsikterna spretar mellan länder när det kommer till kreditbetygsutsikter i spåren av pandemin. Länder som Sverige, Danmark och Tyskland ser ut att nå mot strukturell finanspolitisk balans till 2023 medan många andra länders budgetkonsolidering är mycket mer gradvis.

Det skriver kreditvärderingsanalytikerna vid DBRS Morningstar i en månadsrapport för november.

"Den offentliga skulden kommer i många fall att vara klart högre än förkrisnivån under hela decenniet. Vi förväntar oss fortsatt divergens mellan de ekonomier som har utvecklat ett starkt förtroende för finanspolitisk varsamhet och många andra stora ekonomier som troligen kommer att prioritera högre offentliga utgifter", resonerar kreditvärderingsinstitutet.

För länder som redan har kommit långt i den ekonomiska återhämtningen och har inlett reparationen av balansräkningar kan utsikterna för kreditbetygen vara positiva. I andra fall där länders finanspolitiska utmaningar förstärkts av hälsokrisen kan det framöver komma att tynga kreditbetygen.

"Medan vissa utvecklade ekonomier kan komma att möta utmaningar på medellång sikt från högre skulder kan trycket på utvecklingsekonomier intensifieras vid ett tidigare skede", resonerar kreditvärderingsinstitutet.

Utsikterna ses alltså som stabila för AAA-länderna Sverige, Danmark och Tyskland. Däremot bedömer DBRS att vissa andra europeiska länder som Spanien, Frankrike och Belgien kommer att behöva genomföra vissa ytterligare trots allt hanterbara finanspolitiska justeringar under kommande år.

"Om några av dessa ekonomier tydligt underpresterar ur ett tillväxtperspektiv gentemot resten av euroområdet betingade skuldrisker hänförda statsgarantier uppstå", fortsätter DBRS.

Denna typ av risker är enligt kreditvärderingsinstitutet ett potentiellt hot för främst Frankrike och Spanien samt därtill Italien.

De låga räntorna hjälper annars de flesta utvecklade ekonomier att hålla statsskuldkostnaderna nere trots kraftfulla ökningar av skuldnivåerna under pandemin.

"Avancerade ekonomiers skuldbördor kan antas fortsätta vara högst hanterbara då mer kostsamma skuldpapper refinansieras men i flertalet fall kan finanspolitiska justeringar behövas på medellång sikt", sammanfattar DBRS.
Författare Direkt-SE