Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Kungsleden AB: Kungsleden Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning om 1,25
kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 5 maj 2014 och
utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 8 maj 2014.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör
Biljana Pehrsson för verksamhetsåret 2013 och för första kvartalet
2014. Det gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens
anförande, vilken kommer att vara tillgänglig på Kungsledens
webbplats, www.kungsleden.se, från och med den 30 april 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju
ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Joachim Gahm, Lars Holmgren, Göran
Larsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström. Till nya
ledamöter valdes Charlotte Axelsson och Liselotte Hjorth. Vidare
omvaldes Göran Larsson till styrelsens ordförande.

Magnus Fernqvist och Peter Gustafson hade avböjt omval.

Stämman utsåg styrelsens ordförande Göran Larsson, nominerad av Gösta
Welandson med bolag; tillika styrelseordförande, Eva
Gottfridsdotter-Nilsson, nominerad av Länsförsäkringar
Fondförvaltning, Krister Hjelmstedt, nominerad av Olle Florén med
bolag och Martin Jonasson, nominerad av Andra AP-fonden, till
ledamöter i valberedningen.

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många aktier,
att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av
samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX
Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att
styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en
förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra
till ökat aktieägarvärde.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, styrelseordförande | 070-633 85 90

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 29/4 2014 kl. 16.30.

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella
fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv
totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose
kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla
fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-aktiebolag--publ--h...
http://mb.cision.com/Main/293/9576806/238810.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.