Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

Kungsleden AB: Kungsleden avyttrar en färdigutvecklad fastighet med skola och bostadsbyggrätter i Umeå

Kungsleden avyttrar fastigheten Aspgärdan 18 i Umeå i två separata
transaktioner, vilka kommer att slutföras vid lagakraftvunnen
detaljplan och genomförd fastighetsreglering. Avyttringarna är i
linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med
bostadsutvecklingspotential.

Kungsleden har tecknat ett överlåtelseavtal med Fastighets AB
Stenvalvet om att avyttra del av fastigheten Aspgärdan 18 i Umeå.
Fastigheten är bebyggd med en skolbyggnad som är uthyrd till
Internationella Engelska Skolan och försäljningspriset uppgår till
149,5 Mkr före avdrag för latent skatt. Transaktionen ger upphov till
en positiv resultateffekt om 7,5 Mkr i samband med frånträde.

Kungsleden har drivit en detaljplaneprocess för att omvandla
resterande del av fastigheten till bostäder. Den nya detaljplanen som
är under framtagande medger omkring 18 500 BTA bostäder samt
ytterligare 2 500 BTA för kommersiella ändamål. Denna del av
fastigheten har förvärvats av HSB. Den positiva resultateffekt som
uppstår vid frånträde av fastigheten bedöms uppgå till omkring 58 Mkr
och är beroende av den slutliga detaljplanens utformning.

Fastigheten uppfördes för slakteriverksamhet under 50- och 60-talet
och har därefter byggts om och till i omgångar för att används till
lättindustri, kontor, lager och eventverksamhet. 2013 påbörjade
Kungsleden arbetet med att utveckla fastigheten till en ny attraktiv
stadsdel med bostäder, skola och service. Som en första del av
utvecklingen konverterades de befintliga lokalerna till
ändamålsenliga och moderna skollokaler för Internationella Engelska
skolan som startade sin verksamhet här hösten 2015. Därefter tog
detaljplanearbetet vid för att utveckla ett nytt attraktivt
bostadsområde.

Båda transaktionerna kommer att slutföras vid lagakraftvunnen
detaljplan och genomförd fastighetsreglering. Detta beräknas
preliminärt äga rum under slutet av 2017 då frånträde av de båda
fastigheterna också kommer att ske.

"Vi är stolta över att ha fått vara med och utveckla Gamla Slakteriet
i Umeå både ur ett fastighets- och stadsutvecklingsperspektiv och
över det värde som har skapats under resans gång. Nu får de nya
ägarna ta vid och förvalta skolan samt bygga vidare på den nya
stadsdelen som vi tillsammans med Umeå kommun har skapat " säger
Frida Stannow Lind, Fastighetsutvecklingschef på Kungsleden.

Sammantaget har Kungsleden nu avyttrat omkring 150 000 kvm av den
bostadsutvecklingspotential som har identifierats i
fastighetsbeståndet till priser mellan 2 500-10 000 kr/kvm BTA.
Försäljningarna sammantaget genererar en vinst på omkring 300 Mkr
varav 42 Mkr realiserades under 2016. Resterande vinst realiseras i
takt med att detaljplanerna vinner laga kraft.

Den kvarvarande potentialen för bostadsbyggrätter i Kungsledens
fastighetsportfölj uppskattas uppgå till omkring 330 000 kvm.

[image]

Foto: Aspgärdan 18

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar
Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 31/5 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller
attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag.
Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra
kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga
tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i
attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela
områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv
totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden
är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-avyttrar-en-fardigu...
http://mb.cision.com/Public/293/2276583/8424951fb6559f54.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.