Du är här

2017-05-24

Kungsleden AB: Kungsleden avyttrar fastigheter med bostadsutvecklingspotential i Uppsala och Botkyrka

Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Flogsta
22:3 i Uppsala samt de obebyggda fastigheterna Tumba 7:231 och 7:237
i Botkyrka i två separata transaktioner. Avyttringarna är i linje med
Kungsledens strategi att sälja fastigheter med
bostadsutvecklingspotential.

Fastigheten Flogsta 22:3 är belägen i stadsdelen Flogsta i Uppsala. I
dagsläget finns en byggnad om 2 000 kvm på fastigheten som till
största delen är uthyrd till en ICA-butik. Kungsleden har tillsammans
med Uppsala kommun identifierat fastigheten som lämplig för framtida
bostadsutveckling och byggrättspotentialen bedöms uppgå till omkring
20 000 kvm BTA.

Köparen erlägger en initial köpeskillingen om 42,5 Mkr samt en
garanterad tilläggsköpeskilling om 10 Mkr senast sex år efter
tillträdet. Ytterligare tilläggsköpeskilling kan bli aktuell beroende
på den slutliga detaljplanens utformning. Fastigheten kommer att
frånträdas i juli.

Fastigheterna Tumba 7:231 och 7:237 omfattar drygt 18 hektar obebyggd
mark och är belägna i Botkyrka kommun. Köpeskillingen uppgår initialt
till 20 Mkr. Därutöver tillkommer en eventuell tilläggsköpeskilling
vid lagakraftvunnen detaljplan. Fastigheterna frånträddes i maj.

De båda transaktionerna ger upphov till en initial resultateffekt om
13 Mkr.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar
Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 24/5 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller
attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag.
Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra
kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga
tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i
attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela
områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv
totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden
är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-avyttrar-fastighete...
http://mb.cision.com/Public/293/2272754/9506aea8011d7763.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.