Du är här

2017-09-25

Kungsleden AB: Kungsleden erhåller kreditbetyget "Ba1" med "Positive Outlook" från Moody's och upprättar ett MTN-program ...

Kungsleden AB (publ.) ("Kungsleden") har för första gången erhållit
ett omdöme från ratinginstitutet Moody's. Kreditbetyget är Ba1 med
"Positive Outlook". Enligt omdömet från Moody's kan kreditbetyget
komma att höjas till Investment Grade förutsatt att Kungsledens
belåningsgrad långsiktigt inte överstiger 50 procent samt att andelen
säkerställd upplåning minskar.

Kungsleden har från 2013 successivt reducerat den finansiella risken i
bolaget i syfte att skapa stabila förutsättningar för att
framgångsrikt genomföra den nya affärsstrategin som omfattar förvärv
av strategiska fastighetstillgångar och värdehöjande investeringar i
befintligt fastighetsbestånd. Som ett led i detta arbete beslutade
styrelsen i juni att justera det finansiella målet för
belåningsgraden till ett riktvärde om 50 procent. I dagsläget uppgår
Kungsledens belåningsgrad till cirka 50 procent.

Den förbättrade finansiella ställningen och det nya kreditbetyget gör
det möjligt för Kungsleden att öka sin andel
kapitalmarknadsfinansiering genom emissioner av obligationer utan att
behöva ställa säkerhet. Kungsleden vill strategiskt öka sin
marknadsupplåning i syfte att ytterligare diversifiera sin
finansiering, öka andelen upplåning utan säkerhet och förlänga den
genomsnittliga kapitalbindningen.

I linje med finansieringsstrategin har Kungsleden upprättat ett
MTN-program. Programmet underlättar Kungsledens tillgång till
kapitalmarknaden genom att ledtiden mellan beslut och emission blir
kortare och den administrativa hanteringen av upplåningen förenklas.

"Kungsleden har idag en stark finansiell position, vilket bekräftas av
kreditbetyget från Moody's. Med ratingen och MTN-programmet på plats
ska vi öka andelen icke säkerställd upplåning via kapitalmarknaden.
Målet är självklart att erhålla Investment Grade betyg, något som
skulle ge oss en ännu större bas av kreditinvesterare och ytterligare
förbättrad access till kapitalmarknaden", säger Kungsledens vd
Biljana Pehrsson.

Grundprospekt för MTN-programmet kommer att hållas tillgängligt på
Kungsledens webbplats www.kungsleden.se.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 |
biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503
052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

Detta pressmeddelande finns tillgängligt på svenska på
www.kungsleden.se/pressmeddelanden

Denna information är sådan information som Kungsleden AB (publ.) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017
kl. 07.45 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller
attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag.
Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra
kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga
tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i
attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela
områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv
totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden
är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-erhaller-kreditbety...
http://mb.cision.com/Main/293/2353000/726736.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.