Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-19

Kungsleden AB: Kungsleden förlänger sin upplåning och sänker lånekostnaden

Kungsleden har i förtid refinansierat befintlig syndikerad bankkredit
med en volym om 4,5 Mdr inklusive outnyttjad kreditram med ordinarie
förfall januari 2015. Den nya krediten löper på 5 år till juni 2019
med sänkt upplåningskostnad jämfört med det gamla avtalet.

Kungsleden har inom ramen för samma låneavtal upphandlat ytterligare 2
Mdr i kreditlöften på en löptid om 3 år till juni 2017, avsett för
framtida fastighetsförvärv och investeringar i befintligt bestånd.

Sammanlagt har Kungsleden genom det nya avtalet upphandlat
finansiering om 6,5 Mdr med en total årlig kostnadsbesparing,
inklusive löftesprovisioner för det utvidgade kreditutrymmet, på nära
22 Mkr vid aktuellt utnyttjande. Den genomsnittliga löptiden i
Kungsledens låneportfölj förlängs genom refinansieringen till 3,1 år
från 2,1 år per 31 mars.

"Med denna finansiering uppnår Kungsleden flera av sina
finansstrategiska etappmål. Vi förlänger löptiden på vår upplåning,
får en jämnare förfalloprofil och sänker upplåningskostnaden avsevärt
med effekt ett halvår tidigare än beräknat. Vår snittränta sjunker
till 5,1 procent per 1 juli då det nya avtalet börjar löpa.", säger
Anders Kvist, vVD och CFO.

Långivare är Danske Bank, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) med Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) som Facility och Security Agent.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052
11 | anders.kvist@kungsleden.se

Fredrik Sandell, Finansansvarig | tfn 08-503 052 95 |
fredrik.sandell@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 19/6 2014 kl. 9.00.

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella
fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv
totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose
kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla
fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-forlanger-sin-uppla...
http://mb.cision.com/Main/293/9604631/258588.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.