Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Kungsleden AB: Kungsleden frånträder färdigutvecklade bostadsbyggrätter i Mölndal

Kungsleden frånträder en obebyggd del av fastigheten Stiernhielm 7 i centrala Mölndal till JM för 96 Mkr.

Kungsleden har tillsammans med JM drivit en detaljplaneprocess för att omvandla en obebyggd del av fastigheten Stiernhielm 7 i Mölndal till bostadsbyggrätter. Den avyttrade marken medger utveckling av 9 400 kvm bostäder. Transaktionen gav upphov till en positiv resultateffekt om 90 Mkr i andra kvartalet i år då detaljplanen vann laga kraft. Kungsleden kommer fortsätta att äga den bebyggda delen av fastigheten som till största delen är uthyrd till Västra Götalandsregionen.

"Vi är mycket glada över att fortsätta realisera värdet i den fina bostadsutvecklingspotential som vi har arbetat med att ta fram under många år i Kungsleden. För närvarande har vi drygt 275 000 kvm bostadsbyggrätter och drygt 600 000 kvm kommersiella byggrätter under utveckling i våra prioriterade marknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås", säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

För mer information, vänligen kontakta: 

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden, 08-503 052 27, ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Ulrica Sjöswärd, Regionchef Göteborg/Malmö Kungsleden, 073 803 12 09, ulrica.sjosward@kungsleden.se
Anna Trane, Kommunikationschef, Kungsleden, 0708 84 74 69, anna.trane@kungsleden.se 

Författare Cision