Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-01

Kungsleden AB: Kungsleden har mottagit negativa skattedomar

Kungsleden har idag mottagit domar från Kammarrätten i Stockholm
avseende skattemål där Kungsleden är part. Kammarrätten har funnit
att Kungsleden inte ska medges avdrag för nedskrivning av
lagerandelar vid externa förvärv för taxeringsåren 2006-2008 samt
inte medges avdrag för nedskrivningar av lagerandelar som uppkommit i
samband med omstruktureringar som Kungsleden genomförde under
beskattningsåren 2004-2006.

Kungsledens uppfattning är fortfarande att bolaget till fullo har
följt de lagar och den praxis som funnits vid varje
deklarationstillfälle. De flesta av transaktionerna har stora
likheter med det så kallade "Steen och Ström-fallet" där Kammarrätten
i Stockholm i en dom 2011 medgav avdrag för denna typ av
nedskrivningar. Därför har Kungsleden tidigare bedömt att avdrag ska
medges även för Kungsledens fall.

Kungsleden delar inte den uppfattning som Kammarrätten ger uttryck för
i de aktuella domarna och avser att söka prövningstillstånd till
Högsta förvaltningsdomstolen. Kungsleden gör i dagsläget därför inga
ytterligare reserveringar med anledning av dagens domar.

Om det slutgiltiga utfallet i processerna för samtliga fall av
nedskrivningar av lagerandelar och omstruktureringar skulle bli
negativt uppkommer en tillkommande negativ effekt på eget kapital om
1 615 Mkr och resterande skatt att betala bedöms uppgå till 1 450
Mkr. Effekten på eget kapital och likviditet är i linje med vad
Kungsleden tidigare kommunicerat beträffande de maximala negativa
effekterna av processerna ifråga.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503
052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 1/4 2014 kl. 16.45.

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella
fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv
totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose
kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla
fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-har-mottagit-negati...
http://mb.cision.com/Main/293/9561928/227886.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.