Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-09

Kungsleden AB: Kungsleden säljer 39 fastigheter, lämnar 10 orter i Norrland

Kungsleden AB (publ) renodlar fastighetsbeståndet och säljer 39
fastigheter till NP3 för 760 Mkr. Inräknat dessa försäljningar har
fastigheter om 2.2 miljarder avyttrats under 2014 i enlighet med
bolagets strategi. Kungsleden tar nu nästa steg och blir aktiva
köpare igen.

Kungsleden har under årets första halvår arbetat mycket intensivt med
att optimera fastighetsportföljen genom att bla avyttra bolagets
icke-strategiska fastigheter och ett stort antal mindre fastigheter
för att koncentrera fastighetsbeståndet och på så sätt åstadkomma en
mer förvaltningseffektiv portfölj.

Sammanfattningsvis har 58 fastigheter för drygt 2,2 Mdr sålts i 11
olika transaktioner till prisnivåer som i genomsnitt överstiger de
bokförda värdena med mer än 10%. Dessutom har två fastigheter i Malmö
förvärvats för 66 Mkr.

"Det är glädjande att vi under årets första sex månader framgångsrikt
sålt fastigheter med en sammanlagd vinst omkring 170 Mkr. Vi har
utnyttjat det gynnsamma marknadsläget och genomfört renodlingen
snabbare än plan till bra priser. I och med försäljningen i Norrland
tar vi nu nästa steg i vår strategi och blir aktiva köpare igen",
säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

Försäljningarna i Norrland innebär att Kungsleden lämnar de tio
orterna Borlänge, Falun, Härjedalen, Härnösand, Luleå, Nordmaling,
Sollefteå, Sundsvall, Söderhamn och Timrå. I Umeå säljs samtliga
fastigheter med undantag för två utvecklingsprojekt, Aspgärdan och
Laven.

Köpare är NP3, en välkänd och välrenommerad fastighetsägare i
Norrland, som vid tillträdet även tar över Kungsledens tre
medarbetare på lokalkontoret i Umeå. Fastigheterna består i huvudsak
av industri- och lagerbyggnader och har en total uthyrbar area om ca
144 100 kvadratmeter. Försäljningspriset efter samtliga
transaktionskostnader överstiger de bokförda värdena något. Frånträde
sker den 1 september och resultatet kommer att redovisas i tredje
kvartalet 2014.

Kungsledens strategi, som fastställdes 2013 med ett treårigt
perspektiv, är att koncentrera fastighetsportföljen till valda
segment och valda regioner med god ekonomisk tillväxt och
lokalefterfrågan i syfte att uppnå attraktiv totalavkastning. Viktiga
strategiska delmål är att vikta om fastighetsportföljen och öka
andelen kontor till cirka 50 procent och minska andelen
industri/lager till cirka 35 procent liksom att öka andelen
fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö till minst 50 procent.
Dessa mål är sedan december 2013 uppnådda. Ett annat delmål är att
koncentrera fastighetsbeståndet från 110 kommuner till 70 kommuner på
medellång sikt. Genom gjorda försäljningar under första halvåret 2014
kommer Kungsleden att äga fastigheter i 95 kommuner.

[image]Foto: Kedjan 5, Umeå

[image]Foto: Torsvik 5, Härnösand

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 |
biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden | tfn 08-503 052 27 |
ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 9/7 2014 kl. 8.00.

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella
fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv
totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose
kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla
fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-saljer-39-fastighet...
http://mb.cision.com/Main/293/9614307/265251.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.