Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-11

Kungsleden AB: Kungsleden uppdaterar om gårdagens negativa skattedomar i första instans och reserverar utifrån tidigare mottagna skattedomar i kammarrätten

Kungsleden uppdaterar om gårdagens negativa skattedomar i första
instans

Kungsleden mottog igår domar från förvaltningsrätten avseende
skattemål där Kungsleden är part. Förvaltningsrätten ansåg att två av
Kungsledens svenska bolag har varit part i en transaktion under 2006
som civilrättsligt genomförts av Kungsledens dotterbolag i
Nederländerna. Därmed anser förvaltningsrätten att den kapitalvinst
som uppstod med anledning av transaktionen är skattepliktig i
Sverige.

Efter analys av domarna bestrider Kungsleden dem och avser att
överklaga till kammarrätten. Kungsleden bedömer inte att slutligt
utfall i kommande instanser blir negativt och gör därför inte någon
reservering för den aktuella processen.

Den beräknade resultateffekten vid ett eventuellt negativt slutligt
utfall i processerna beräknas uppgå till 1 360 Mkr och innebära en
likviditetseffekt om 1 325 Mkr.

Kungsleden reserverar utifrån tidigare mottagna skattedomar i
kammarrätten

Som tidigare meddelats mottog Kungsleden den 1 april ett antal
negativa skattedomar från kammarrätten. Efter att ha analyserat
situationen har Kungsleden nu ansökt om prövningstillstånd i Högsta
förvaltningsdomstolen för samtliga erhållna domar. Besked om
prövningstillstånd förväntas inom de närmaste månaderna.

Kungsleden beslutar samtidigt att i bokslutet för Q2 göra en
reservering om 1 640 Mkr för den sammanlagda förlustrisken i de
aktuella målen. Bakgrunden är att den sammantagna risken för
slutligt negativt utfall bedöms överstiga 50 procent. Generellt är
det få ansökningar om prövningstillstånd som beviljas av Högsta
förvaltningsdomstolen, och om prövningstillstånd inte beviljas kommer
de erhållna domarna att vinna laga kraft.

Likviditetsbelastningen vid negativ utgång bedöms för alla dessa mål
sammanlagt uppgå till 1 475 Mkr. Huvuddelen av skattekravet
inbetalades i maj och resterande belopp bedöms behöva betalas under
de närmaste månaderna. Skatteinbetalningarna finansieras genom att
Kungsleden utnyttjar delar av den likviditetsreserv som byggts upp
för skatteriskerna, bestående av kassa och outnyttjade krediter.
Denna likviditetsberedskap uppgick per 31 mars 2014 till 2 940 Mkr.

Den aktuella reserveringen påverkar utöver årets resultat även
Kungsledens finansiella ställning och nyckeltal. Eftersom bokslut för
det andra kvartalet ännu inte avgivits, redovisas nedan effekterna
pro forma på ställningen per den 31 mars.

Efter reserveringen minskar det egna kapitalet per 31 mars pro forma,
inklusive effekterna av offentliggjorda fastighetsaffärer, till 7 000
Mkr, samtidigt som räntebärande skulder ökar till 12 916 Mkr,
innebärande en soliditet om 32,0 (37,3) procent och en belåningsgrad
om 61,6 procent (57,2).

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052
11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 11/6 2014 kl. 8.00.

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella
fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv
totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose
kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla
fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-uppdaterar-om-garda...
http://mb.cision.com/Main/293/9599733/255201.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.