Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

KUNGSLEDEN: FORTSATT BRA MÖJLIGHETER HYRA UT - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Kungsleden räknar med att
2020 blir ett nytt bra år efter ett starkt 2019. Fjolåret slutade också bra
där en rad nyuthyrningar "spurtades in" i det fjärde kvartalet. Bolaget
väntar sig inte heller någon avmattning på hyresmarknaden och noterade ett
fortsatt starkt klimat under januari.

Det säger vd:n Biljana Pehrsson till Nyhetsbyrån Direkt efter att bokslutet
för 2019 släppts på onsdagsmorgonen.

"Med de 37 miljoner kronor i nettouthyrning under det fjärde kvartalet
summerades nettouthyrningen till +58 miljoner kronor under det gångna
helåret", konstaterar hon.

Hon påpekar även att hyresavtal till ett värde om 252 miljoner kronor
omförhandlades under 2019. I omförhandlingarna ökade hyrorna med 10 procent i
snitt.

"Det är en hög andel omförhandlingar eftersom vi har avtal mellan 300 och 400
miljoner kronor som löper ut per år", fortsätter Biljana Pehrsson.

Många hyresgäster väljer således att stanna kvar och acceptera en högre hyra.
För Kungsleden ökade hyresintäkterna i jämfört bestånd med drygt 5 procent
och driftnettot i jämförbart bestånd med dryga 6 procent under 2019.

Att nära 70 procent av bolagets fastigheter, sett till värde, återfinns i
något av bolagets tolv kluster bidrar positivt vid uthyrning. Nära en
tredjedel av de befintliga hyresgäster som Kungsleden har omförhandlat
kontrakt med under 2019 hyrde mer yta och med kluster ökar möjligheterna till
att bistå kunder med ytterligare sådan yta. Sådana önskemål blir svårare att
tillmötesgå med enskilda fastigheter, framhåller vd:n.

Kungsleden rapporterade ett driftnetto om 1.650 miljoner kronor för helåret
2019 (1.586) varav 419 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (412).
Helårets förvaltningsresultat var 1.185 miljoner kronor (1.124) varav 296
miljoner kronor i det fjärde kvartalet (303). I det fjärde kvartalet ökade
försäljnings- och administrationskostnaderna till 35 miljoner kronor (21),
vilket tyngde kvartalets förvaltningsresultat.

"Vi har valt att göra lite investeringar i bland annat CRM-system och IT som
gav en kostnadsökning på runt 10 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.
Dessa investeringar är till största del kostnader av engångskaraktär som
belastar det fjärde kvartalet men som är viktiga investeringar för att
generera lönsamhet framöver", säger Biljana Pehrsson.

Kungsledens fastighetsbestånd ökade under 2019 från 34,7 till 38,3 miljarder
kronor. I fokus inom bolaget är fortsatt tillväxt, säger vd:n som anger att
projektfärdigställanden kommer att addera till fastighetsvärden under året.

Under 2019 investerade bolaget 1,5 miljarder kronor i sina projekt. I det
fjärde kvartalet togs det första spadtaget för en kontorsbyggnad om 8.000
kvadratmeter i Hyllie i Malmötrakten. Sammantaget hade Kungsleden projekt med
investeringsvolym om 2,2 miljarder kronor under uppförande vid årsskiftet,
varav omkring 1 miljard kronor hade investerats.

Projekt-pipelinen, utöver de nio projekt som uppförs, ser dessutom "väldigt
bra" ut, anser vd:n.

Bolagets plan för 2020-2023 är investeringar om 4 miljarder kronor och vd:n
lägger till att det på sikt finns en pipeline för projekt uppåt 8 miljarder
kronor.

"Innan detta årets slut hoppas vi komma i mål med ett till två nya projekt",
säger hon och påminner om att bolaget vill ha 50 procent uthyrt i ett projekt
innan spaden sätts i marken.

Det kan komma att bli några mindre fastighetsförsäljningar för Kungsledens del
under 2020, men "inget som kommer att påverka den stora bilden". Fokus ligger
på tillväxt, fastslår Biljana Pehrsson.

Kungsledens tillväxt kommer att fokuseras till kluster, dels bolagets
befintliga och därutöver har bolaget några områden där det äger upp till ett
par fastigheter och skulle vilja skapa kluster, tillägger hon

"Tanken är dock inte att ha samtliga fastigheter i kluster", säger hon, även
om andelen i kluster kan fortsätta öka.

Även om Sveriges BNP-tillväxt mattas av så finns det fortsatt en tillväxt och
efterfrågan på lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås som är
Kungsledens huvudmarknader.

"I synnerhet är efterfrågan stor på kontor i dessa städer", säger hon varpå
hon uppger sig se fortsatt goda förutsättningar för Kungsleden.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News