Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-15

Kungsleden: Nuvarande räntabilitetsmål 15% svåruppnåeligt - vVD

STOCKHOLM (SIX) Fastighetsbolaget Kungsledens nuvarande
räntabilitetsmål på 15 procent är svåruppnåeligt med dagens
marknadsförutsättningar och med nuvarande lågräntemiljö.

Det säger Kungsledens vice vd Anders Kvist under dagens
strategiska presentation.

På kort till medellång sikt under nuvarande förhållanden
bedöms aktiemarknadens avkastningskrav på Kungsleden inte
understiga 10-12 procent.

Magnus Bernet
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Författare direkt.