Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Kungsleden ökar förvaltningsresultat

Fastighetsbolaget Kungsledens hyresintäkter uppgick till 571 miljoner kronor i det tredje kvartalet (603).

Driftöverskottet blev 418 miljoner kronor (428) och förvaltningsresultatet uppgick till 276 miljoner (269).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 386 miljoner (271), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 15 miljoner kronor (-32).

Efter skatt blev resultatet 499 miljoner kronor (400), vilket motsvarade 2:29 kronor per stamaktie (2:14).