Du är här

2017-05-31

KUNGSLEDEN: SÄLJER FASTIGHET I UMEÅ

STOCKHOLM (Direkt) Kungsleden avyttrar fastigheten Aspgärdan 18 i Umeå.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäljningen görs i två separata transaktioner, vilka kommer att slutföras
vid lagakraftvunnen detaljplan och genomförd fastighetsreglering.

Kungsleden har tecknat ett överlåtelseavtal med Fastighets AB Stenvalvet om
att avyttra del av fastigheten Aspgärdan 18 i Umeå för 149,5 miljoner kronor,
vilket ger en resultateffekt om +7,5 miljoner kronor vid frånt5räde.
Fastigheten är bebyggd med en skolbyggnad som är uthyrd till Internationella
Engelska Skolan.

Vidar har Kungsleden drivit en detaljplaneprocess för att omvandla resterande
del av fastigheten till bostäder. Den positiva resultateffekt som uppstår vid
frånträde av fastigheten bedöms uppgå till omkring 58 miljoner kronor och är
beroende av den slutliga detaljplanens utformning.

Båda transaktionerna kommer att slutföras vid lagakraftvunnen detaljplan och
genomförd fastighetsreglering. Detta beräknas preliminärt äga rum under
slutet av 2017 då frånträde av de båda fastigheterna också kommer att ske.

Sammantaget har Kungsleden nu avyttrat omkring 150.000 kvadratmeter av den
bostadsutvecklingspotential som har identifierats i fastighetsbeståndet till
priser mellan 2.500-10.000 kr/kvm BTA (bruttoarea). Försäljningarna
sammantaget genererar en vinst på omkring 300 miljoner kronor varav 42
miljoner realiserades under 2016. Resterande vinst realiseras i takt med att
detaljplanerna vinner laga kraft.

Den kvarvarande potentialen för bostadsbyggrätter i Kungsledens
fastighetsportfölj uppskattas uppgå till omkring 330.000 kvadratmeter.
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.