Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Kvalitena AB: Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt och avser ansöka om upptagande till handel av obligationslån på ...

6 november 2019

Kvalitena AB (publ) (?Bolaget?) emitterade den 25 september 2019 icke
säkerställda obligationer om sammanlagt SEK 200 000 000 inom ett totalt
rambelopp om SEK 800 000 000 (varunder obligationer om sammanlagt SEK
500 000 000 sedan tidigare emitterats) på den svenska obligationsmarknaden.
Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,00 procent per år
och har slutförfall den 4 december 2022.

Bolaget avser ansöka om upptagande till handel av obligationslånet på
Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och med anledning av detta
har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och
registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska
offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till
handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("
Förordningen"). Prospektet (inklusive införlivade dokument) och en separat
kopia av sammanfattningen kommer att hållas tillgängliga via Bolagets
hemsida (www.kvalitena.se). Prospektet kommer också att hållas tillgängligt
via Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt Förordningen. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november
2019 kl. 16.30.

Bilagor

* Summary of Prospectus SEK 200m Notes (6 November 2019)

* Kvalitena AB (publ) - Prospectus SEK 200m Notes

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.