Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

L E Lundbergföretagen AB (publ): Lundbergs delårsrapport januari - juni 2019

· Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2019 till
84,8 mdkr (342 kronor per aktie) jämfört med 71,4 mdkr (288 kronor
per aktie) den 31 december 2018. Den 23 augusti 2019 var motsvarande
värde 83,8 mdkr (338 kronor per aktie).

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 11 387 mnkr (10 649).

· Resultat efter finansiella poster blev 8 471 mnkr (5 995). Resultat
efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar
uppgick till 6 411 mnkr (3 400).

· Koncernens resultat efter skatt blev 7 424 mnkr (5 901) varav
hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 1 454 mnkr (2
263).

· Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick
till 24,07 kronor (14,67).

Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom den ovan angivna CFOs försorg, för
offentliggörande den 27 augusti 2019 klockan 12:45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/l-e-lundbergforetagen-ab--publ-/r/lundbergs-d...
https://mb.cision.com/Main/1033/2888318/1096050.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.