Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

L E Lundbergföretagen AB (publ): Lundbergs delårsrapport januari - september 2019

· Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2019 till 88,0 mdkr (355 kronor per
aktie) jämfört med 71,4 mdkr (288 kronor per aktie) den 31 december 2018. Den 19 november 2019 var motsvarande värde 93,7 mdkr (378 kronor per aktie).

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 16 531 mnkr (15 420).

· Resultat efter finansiella poster blev 9 885 mnkr (8 822). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 6 903 mnkr (5 486).

· Koncernens resultat efter skatt blev 8 437 mnkr (8 360) varav hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande 2 038 mnkr (2 879).

· Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 25,80 kronor (22,10).

Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom den ovan angivna CFOs försorg, för
offentliggörande den 21 november 2019 klockan 12:45 CET.

L E Lundbergföretagen AB
+46 8-463 06 00
information@lundbergs.se

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och
långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I
portföljen av tillgångar finns det helägda fastighetsbolaget
Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen
Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i
Industrivärden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och
Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som
med god marginal överstiger avkastningen på riskfria räntebärande
placeringar.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/l-e-lundbergforetagen-ab--publ-/r/lundbergs-d...
https://mb.cision.com/Main/1033/2969271/1148134.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.