Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

L E Lundbergföretagen: Lundbergs årsstämma

Lundbergs årsstämma fastställde på onsdagen styrelsens förslag till
utdelning för verksamhetsåret 2016 till 5:60 kronor per aktie.
Avstämningsdag för utdelning är den 7 april 2017 och utbetalningsdag
är den 12 april 2017.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Lilian Fossum Biner, Mats
Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten
Peterson och Lars Pettersson. Mats Guldbrand valdes till styrelsens
ordförande. KPMG AB valdes till revisor för en mandattid om ett år.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med totalt
2 340 000 kronor, varav 780 000 kronor till ordföranden och 260 000
kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter,
förutom verkställande direktören. Stämman beslöt även om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med
styrelsens förslag.

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande
för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om
förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm
och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent
av samtliga aktier i bolaget.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal
för bolagets utveckling.

Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 3
april 2017 uppgick till 563 kronor per aktie, att jämföra med 546
kronor per aktie den 31 december 2016.

Stockholm den 5 april 2017

L E Lundbergföretagen AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/l-e-lundbergforetagen/r/lundbergs-arsstamma,c2...
http://mb.cision.com/Main/1033/2233062/653646.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.