Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

L E Lundbergföretagen: Lundbergs årsstämma 2014

Lundbergs årsstämma fastställde på onsdagen styrelsens förslag till
utdelning för verksamhetsåret 2013 till 4:60 kronor per aktie.
Avstämningsdag för utdelning är den 14 april 2014 och utbetalningsdag
är den 17 april 2014.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Mats Guldbrand, Louise
Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson och Lars
Pettersson samt nyvaldes Lilian Fossum Biner. Mats Guldbrand valdes
till styrelsens ordförande. KPMG AB valdes till revisor för en
mandattid om ett år. Lilian Fossum Biner är 52 år och civilekonom.
Hon är bland annat styrelseledamot i Cloetta AB, Nobia AB, Thule
Group och Oriflame Cosmetics och har tidigare varit vice VD och CFO
på Axel Johnson AB, HR Direktör i Electroluxkoncernen och CFO på
Spendrups Bryggeri AB.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med totalt
2 250 000 kronor, varav 750 000 kronor till ordföranden och 250 000
kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter,
förutom verkställande direktören. Stämman beslöt även om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med
styrelsens förslag.

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande
för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om
förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq OMX
Stockholm och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10
procent av samtliga aktier i bolaget.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal
för bolagets utveckling.

Värdet av L E Lundbergföretagens marknadsvärderade innehav per den 7
april 2014 beräknas , efter avdrag för skulder, preliminärt uppgå
till 46 mdkr.

Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 7
april 2014 uppgick till 365 kronor per aktie, att jämföra med 345
kronor per aktie den 31 december 2013.

Stockholm den 9 april 2014

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 9 april 2014 kl. 15.15.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/l-e-lundbergforetagen/r/lundbergs-arsstamma-20...
http://mb.cision.com/Main/1033/9566757/231519.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.