Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

L E Lundbergföretagen: Lundbergs delårsrapport januari - september 2016

·
Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2016
till 65,6 mdkr (529 kronor per aktie) jämfört med 55,9 mdkr (451
kronor per aktie) den 31 december 2015. Den 22 november 2016 var
motsvarande värde 64,4 mdkr (520 kronor per aktie).

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 14 555 mnkr (15 801).

· Resultat efter finansiella poster blev 13 188 mnkr (5 837).
Resultat efter finansiella poster exklusive nedskrivningar och
orealiserade värdeförändringar uppgick till 9 503 mnkr (3 372). I
resultatet ingår redovisningsmässig övergångseffekt om 5 112 mnkr
beroende på att Industrivärden under första kvartalet övergick till
att redovisas som intresseföretag.

· Koncernens resultat efter skatt blev 11 914 mnkr (4 726) varav
hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 2 060 mnkr (1
691).

· Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare
uppgick till 79:47 kronor (24:48).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/l-e-lundbergforetagen/r/lundbergs-delarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/1033/2130173/594885.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.