Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-28

Lagercrantz 3 kv: Resultat efter finansposter 77 Mkr (69)

(SIX) Teknikhandelskoncernen Lagercrantz redovisar ett resultat
efter finansiella poster på 77 miljoner kronor (69) för det brutna
räkenskapsårets tredje kvartal, avseende perioden oktober till och med
december 2015.

Bruttoresultatet var 269 miljoner (237).

Rörelseresultatet blev 79 miljoner kronor (71), vilket gav en
rörelsemarginal på 10,3 procent (9,7).

Nettoresultatet uppgick till 61 miljoner kronor (54) motsvarande
3,39 kronor per aktie efter utspädning (2,38).

Nettoomsättningen var 768 miljoner kronor (733), motsvarande en
tillväxt om +5 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var +109 miljoner (+70).

Lars Johansson, tel +46 31 350 64 81
mailto:lars.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.