Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2022-08-31

Lagercrantz Group årsstämma 2022

Lagercrantz Group årsstämma genomfördes den 30 augusti i Stockholm med 49 aktieägare och ombud representerande  107,3 miljoner aktier aktier och 189,2 miljoner röster,  motsvarande 51,4 %  av det totala antalet aktier och 64,8 % av rösterna i bolaget, exklusive röster av bolagets återköpta aktier. Därutöver deltog 25 andra intressenter och anställda.

VD Jörgen Wigh presenterade koncernens verksamhet och resultat för verksamhetsåret 2021/2022 samt Q1 för det nya räkenskapsåret. Lagercrantz är ett välskött och växande tekniskt B2B bolag med 70 % egna produkter.

Företaget har ett litet huvudkontor med 15- 20 anställda. Under 2021 omorganiserades bolaget i fem divisioner med totalt sextio nischade dotterbolag inklusive de sju bolag som förvärvades under året.

Koncernens nettoomsättning ökade med 34% till 5 482 MSEK (4 091), varav 16% organisk tillväxt och 18% via förvärv.

Rörelsemarginalen var 16,3% (15,1).

Vinst efter skatt ökade till 572 MSEK (388) och per aktie till 2,80 SEK (1,91). En ökning med 47%.

Avkastning på eget kapital var 28% (22) och på sysselsatt kapital  20% (17).

Soliditeten vid räkenskapårets utgång var 36% (40). Bolaget har efter många förvärv en goodwill på 50%.

Årsstämman beslutade att årets utdelning skall vara 1,30 sek per aktie. Det utgör 46% av föregående års vinst.

Q1 för det brutna räkenskapsåret 2022/23 har börjat bra. Nettoomsätt-ningen ökade med 23% till 1597 MSEK (1301), varav organiskt med 9%.

Resultat efter skatt ökade med 29% till 179 MSEK (139).

I juni gjorde Lagercrantz sitt hittills största förvärv med köpet av danska PcP Corporation A/S, som de senaste tolv månaderna haft en nettoom-sättning om 423 MDKK med en EBITA om 57 MDKK.

Aktiespararna frågade hur mycket man brukar betala för sina förvärv. VD svarade EV/EBIT på 4-8.

Bolaget har en stor del av omsättningen, särskilt i Sverige, inom Bygg & Konstruktion. Aktiespararna frågade hur bolaget påverkas av en vikande byggkonjunktur. VD svarade ganska lite. Vi har mest inom infrastruktur och mycket lite mot bostäder och andra fastigheter, där vi dessutom kommer sent in i processen.

Aktiespararnas frågade hur bolagsledningen ser på framtiden i en eventuell lågkonjunktur med hänsyn till olika faktorer såsom : ökade kostnader för råvaror och komponenter, leveransstörningar av viktiga komponenter, ökade fraktkostnader och energikrisen i  Europa. VD svarade att man har klarat tidigare krascher och lågkonjunkturer ganska bra mycket beroende på att man är nischade i branscher med god tillväxt och efter-frågan på tekniska produkter och lösningar. Man genomför vid behov en plan B med översyn av verksamhet och vidtar av åtgärder. VD Jörgen Wigh avslutade med att bolaget står starkare än någonsin och han ser positivt på framtiden även i en lågkonjunktur.    

Alla deltagare var positiva och nöjda efter årsstämman.  

 

Bevakare och skribent: Svante Hezekielsson

 

Författare Bolagsbevakningen