Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Lagercrantz Group: Lagercrantz bokslutskommuniké 2015/16

PRESSINFORMATION

1 april 2015 - 31 mars 2016 (12 månader)

· Nettoomsättningen ökade med 7 % till 3 057 MSEK (2 846).
· Rörelseresultatet ökade med 14 % till 315 MSEK (276), vilket
innebar en rörelsemarginal om 10,3 % (9,7).

· Resultat efter finansiella poster ökade med 16 % till 307 MSEK
(265).

· Resultat efter skatt uppgick till 241 MSEK (203). Resultat per
aktie efter utspädning ökade med 18 % och uppgick till 3,54 SEK
(2,99).

· Avkastning på eget kapital uppgick till 25 % (24). Soliditeten
uppgick vid periodens utgång till 40 % jämfört med 44 % vid
räkenskapsårets början.

· Under räkenskapsåret 2015/16 har tre förvärv genomförts, med en
sammanlagd årlig försäljning om ca 370 MSEK. Dessutom avyttrades
bolaget Betech Data A/S, med en årlig försäljning om ca 180 MDKK.

· Efter periodens slut förvärvades Kondator AB, med en årlig
försäljning om ca 60 MSEK.

· Under perioden genomfördes en split till villkoren 3:1.
· Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 1,75 SEK (1,50)
per aktie.

1 januari - 31 mars 2016 (fjärde kvartalet)

· Nettoomsättningen för kvartal fyra uppgick till 790 MSEK (784).
· Rörelseresultatet ökade med 8 % till 84 MSEK (78), motsvarande en
rörelsemarginal om 10,6 % (10,0).

· Resultat efter finansiella poster ökade med 9 % till 81 MSEK (74)
och resultat efter skatt uppgick till 66 MSEK (56).

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700
66 70,

Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66
73,

eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande
2016-05-10 kl 13:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande
teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande
leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett
orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för
bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av
kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är
verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har
omkring 1 200 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är
listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-bokslutskommun...
http://mb.cision.com/Main/995/2005868/513660.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.