Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2018/19 Q1

PRESSMEDDELANDE

1 april - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen ökade med 19% till 948 MSEK (794).
· Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 13% till 113 MSEK (100),
vilket innebar en rörelsemarginal om 11,9% (12,6).

· Resultat före finansiella poster uppgick till 96 MSEK (87), vilket
innebar en EBIT-marginal om 10,1% (11,0).

· Resultat efter finansiella poster ökade med 12% till 92 MSEK (82).
· Resultat efter skatt ökade med 17% till 76 MSEK (65).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för den
rullande tolvmånadersperioden till 4,38 SEK, att jämföra med 4,21 SEK
för räkenskapsåret 2017/18.

· Avkastning på eget kapital uppgick till 22% (22). Soliditeten
uppgick vid periodens utgång till 38% jämfört med 36% vid kvartalets
början.

· Årsstämma hålls den 29 augusti 2018, kl 16.00 på IVAs
Konferenscenter i Stockholm.

· Styrelsen avser att i kallelsen till årsstämman föreslå en
utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie.

Koncernchefens kommentar

Det första kvartalet innebar en bra start på räkenskapsåret med ett
förbättrat marknadsläge på flera håll i koncernen och en generellt
stark orderingång. Förbättringar sågs både för produkter och
lösningar inom bland annat uppbyggnad av elinfrastruktur men också
för mer projektrelaterade verksamheter inom exempelvis teknisk
säkerhet. Kvartalets intäkter ökade totalt med 19%, varav organiskt
6%, vilket är glädjande och som innebär tydliga förbättringar mot
tidigare. Detta medförde också att resultattillväxten var god, cirka
12%, med ett resultat efter finansnetto om 92 MSEK (82) för
kvartalet. Ökningarna ska också ses i ljuset av de upplösningar av
tilläggsköpeskillingsreserver som påverkade resultatet positivt förra
året.

Sammantaget är det tillfredsställande att se att ett antal av de
aktiviteter vi initierade under föregående år givit resultat. Vi
fortsätter på den inslagna vägen med strävan att öka andelen egna
produkter ytterligare och med tydliga tillväxtambitioner, inte minst
på export. Det senaste årets förvärv, av fler nischade teknikbolag,
har bidragit positivt till utvecklingen och visar att vår
förvärvsmodell är fortsatt framgångsrik.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

Stockholm den 19 juli 2018

Lagercrantz Group AB (publ)

For further information please contact:
Jörgen Wigh, President and CEO, Lagercrantz Group AB, telephone +46 8
700 66 70

Bengt Lejdström, Chief Financial Officer, Lagercrantz Group AB,
telephone +46 8 700 66 70

or visit our website www.lagercrantz.com
Denna information är sådan information som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning
(MAR). Denna information lämnades för offentliggörande 2018-07-19 kl
08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande
teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande
leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett
orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för
bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av
kundanpassning, support, service och andra tjänster.

Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien
och i USA. Koncernen har omkring 1 400 anställda och omsätter ca 3
600 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-delarsrapport-...
http://mb.cision.com/Main/995/2577920/880450.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.