Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-23

Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2018/19 Q2

PRESSMEDDELANDE

Andra kvartalet (juli - september 2018)

· Nettoomsättningen ökade med 15% till 895 MSEK (775). Organiskt
ökade nettoomsättningen med 6%.

· Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 19% till 117 MSEK (98), vilket
motsvarar en rörelsemarginal om 13,1% (12,6).

· Resultat efter finansiella poster ökade med 23% till 96 MSEK (78).
· Resultatet efter skatt ökade till 73 MSEK (62). Resultat per aktie
före och efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden
uppgick till 4,56 SEK, att jämföra med 4,21 SEK för räkenskapsåret
2017/18.

· Avkastning på eget kapital uppgick till 22% (23). Soliditeten
uppgick vid periodens utgång till 40% (36).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste
tolvmånadersperioden uppgick till 362 MSEK, att jämföra med 282 MSEK
för räkenskapsåret 2017/18.

Första halvåret (april - september 2018)

· Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 17% till 1 843
MSEK (1 569).

· Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 16% till 229 MSEK (198),
vilket innebar en rörelsemarginal om 12,4% (12,6).

· Resultat efter finansiella poster uppgick till 187 MSEK (160) och
resultat efter skatt till 150 MSEK (127).

Koncernchefens kommentar

Räkenskapsårets andra kvartal blev en bra fortsättning på det första,
med en stark resultatutveckling. På koncernens huvudmarknader Norden
och Nordeuropa var efterfrågan stark och bland koncernens
huvudkunder, de stora industri- och infrastrukturkunderna noterades
inte någon avmattning i konjunkturen. Kvartalets intäkter ökade
totalt med 15%, varav organiskt 6%, vilket innebär tydliga
förbättringar mot tidigare. Detta medförde också att
resultattillväxten var goda 23% i kvartalet, och vi nådde en ny
högstanivå sedan noteringen 2001 på 385 MSEK när det gäller rullande
tolvmånadersresultatet efter finansnetto. Det kan omräknas till en
vinst per aktie om 4,56 SEK.

Extra glädjande är också att konstatera att ett antal av de
aktiviteter vi initierade under föregående år har burit frukt. Flera
bolag har genomfört resultatförbättrande åtgärder och våra
nysatsningar med bl a ökad marknadsnärvaro i USA har börjat ge
resultat. Andelen egna produkter fortsätter också att öka och uppgår
nu till 55% av koncernens försäljning senaste 12 månaderna. Vi
fortsätter på den inslagna vägen och ökar andelen egna produkter
ytterligare och med tydliga tillväxtambitioner, inte minst på export.
Det senaste årets förvärv av nischade teknikbolag med marknadsledande
positioner har bidragit positivt till utvecklingen och visar att vår
förvärvsmodell är fortsatt framgångsrik.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

Stockholm den 23 oktober 2018

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700
66 70.

Thomas Alkbrant, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66
73,

eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.
Denna information är sådan information som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning
(MAR). Denna information lämnades för offentliggörande 2018-10-23 kl
08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande
teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande
leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och
ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för
bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av
kundanpassning, support, service och andra tjänster.

Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och
i USA. Koncernen har omkring 1 400 anställda och omsätter ca 3 400
MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-delarsrapport-...
http://mb.cision.com/Main/995/2651412/930908.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.