Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2019/20 Q2

PRESSMEDDELANDE

1 april - 30 september 2019

Andra kvartalet (juli - september 2019)

· Nettoomsättningen ökade med 7% till 954 MSEK (895).
· Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 8% till 126 MSEK (117) vilket
innebar en rörelsemarginal om 13,2% (13,1).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 79 MSEK (38).
· Resultat efter finansiella poster ökade med 4% till 100 MSEK (96).
· Resultatet efter skatt ökade med 7% till 78 MSEK (73).
· Avkastning på eget kapital uppgick till 24% (22). Soliditeten
uppgick vid periodens utgång till 36% (40).

· Resultat per aktie efter utspädning för den senaste
tolvmånadersperioden uppgick till 5,19 SEK (5,05 SEK för
räkenskapsåret 2018/19).

Första halvåret (april - september 2019)

· Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 7% till 1 969 MSEK
(1 843). Organiskt ökade nettoomsättningen med 2%.

· Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 12% till 256 MSEK (229),
vilket innebar en rörelsemarginal om 13,0% (12,4).

· Resultat efter finansiella poster ökade med 10% till 205 MSEK
(187) och resultat efter skatt ökade till 160 MSEK (150).

Koncernchefens kommentar

Under räkenskapsårets första halvår fortsatte vi uppbyggnaden av
Lagercrantz och våra fyra divisioner. Som helhet var utvecklingen
positiv med en ökning av nettoomsättningen med 7% till 1 969 MSEK och
en ökning av rörelseresultatet (EBITA) med 12% till 256 MSEK. Det
innebär en rörelsemarginal om goda 13,0% (12,4) på halvåret och en
avkastning på rörelsekapitalet om 53% samt en "all-time-high"
avseende vinsten per aktie om 5,19 kronor på rullande 12 månader.
Sedan april 2019 har vi genomfört ytterligare tre företagsförvärv och
två tilläggsförvärv och koncernen består nu av 54 nischade
teknikföretag som alla säljer specialiserade produkter och lösningar
till andra företag. Spridningen på teknikområden, branscher och
geografier är därmed stor.

I en annars konjunkturellt och geopolitiskt svårbedömd situation är
det glädjande att konstatera att affärsvolymen som helhet varit
stabil under halvåret. Samtidigt ser vi tendenser till avmattning med
en lägre tillväxttakt som följd. En ökad försiktighet hos vissa av
våra kunder leder till att inköpsbeslut och framtidssatsningar
tenderar att skjutas på framtiden vilket påverkar våra
projektrelaterade verksamheter. Flera bolag fortsätter emellertid att
visa en stark utveckling. Koncernens största enheter Elpress, R-Con,
Asept, ACTE Danmark och Norge samt enheterna Radonova och Precimeter
har börjat året starkt med god tillväxt. Sammantaget har vi i
koncernen en god riskspridning med många olika teknikområden,
kundsegment och geografier. Vi följer utvecklingen noga och anpassar
satsningar och åtgärder till rådande situation i varje bolag. Det gör
att jag ser positivt på framtiden även om konjunkturen skulle bli
sämre.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

Stockholm den 23 oktober 2019

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700
66 70,

Kristina Elfström Mackintosh, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel
+46 8 700 66 70,

eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com
Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande 2019-10-23 kl 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande
teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande
leverantörer. Inom koncernen finns drygt 50-tal bolag, vart och ett
orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för
bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av
kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är
verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA.
Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK.
Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.
www.lagercrantz.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-delarsrapport...
https://mb.cision.com/Main/995/2938771/1127783.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.