Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-19

Lagercrantz marginal stiger

Teknikhandelskoncernen Lagercrantz redovisar ett resultat efter skatt på 65 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (64). Resultatet per aktie uppgick till 0:95 kronor (0:94).

Nettoomsättningen uppgick till 794 miljoner kronor (781).

Rörelseresultatet blev 100 miljoner kronor (96) och rörelsemarginalen var 12,6 procent (12,3).

Resultatet före skatt uppgick till 82 miljoner kronor (82).