Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-14

”Lagercrantz mot miljarden”- Rapport från årsstämman 20210824

VD Jörgen Wigh skrädde inte orden när han presenterade bolaget på årsstämman. Allt pekar i rätt riktning och konglomeratet och teknikgruppen har de facto ett utmärkt facit sedan flera år. Året som gått, inklusive första kvartalet i ett brutet räkenskapsår, visar god återhämtning med bra omsättningsökning och gott resultat. Aktiekursen har följt med. 

Affärsidén, att med egna medel förvärva små, lönsamma ingenjörsbolag i en decentraliserad organisation, har visat sig vara lyckosam. Hittills med fokus på Sverige och Norden, men nu vill man bredda sig alltmer internationellt mot Tyskland, Polen, Benelux och Storbritannien. Återstår att se om styrelse och ledning är lika skickliga på nya marknader och främmande kulturer.

Inom fem år ska bolaget visa upp ett resultat om en miljard. Det är ett utmanande mål. Idag ligger resultatet på 500 miljoner kronor. Det rör sig alltså om en dubblering. Nyckelmomentet är förvärvskapaciteten, den ska taggas upp. På frågan hur det ska gå till svarar Jörgen Wigh:       - vi jobbar mycket med den egna organisationen. Våra företag känner sin marknad och konkurrenter och vi följer kontinuerligt drygt 300 bolag i vår databas.

Riskerna i spåren av Covid, såsom komponentbrist och ökade transportkostnader, är inget som ännu påverkar bolaget. På frågan om värsta scenariot för rörelsen pekar VD i stället på cyberriskerna. Något som säkerligen håller många företagare vakna under natten, men som man inte gärna talar om.

På stämman avtackades Anders Börjesson efter 20 är i styrelsen och som ordförande. Lång applåd och fina ord, vilket han säkerligen förtjänar som en av huvudarkitekterna bakom bolagets fina utveckling.

 

Maria De Geer, Bolagsbevakare  

Författare Bolagsbevakningen