Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-21

Lägre för Poolia

Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 4,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (4,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:25 kronor (0:26).

Nettoomsättningen uppgick till 194 miljoner kronor (202).

Rörelseresultatet blev 6,0 miljoner kronor (7,9) och rörelsemarginalen var 3,1 procent (3,9).

Resultatet före skatt uppgick till 5,6 miljoner kronor (6,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,3 miljoner kronor (1,5).