Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2013-08-14

Läkemedel: DNA-sekvensiering öppnar för nya cancerläkemedel

(SIX) En explosion i kunskapen kring genetiska mutationer som
orsakar tumörer ger nu lovande möjligheter till läkemedel inom
cancerområdet. Läkarna pratar om precisionsläkemedel som riktar
in sig på tumören och behandlar den effektivare än vanliga
cellgifter.

Det skriver The Wall Street Journal.

Forskningscenter som MD Anderson, Vanderbilt University och
Massachusetts General Hospital finns bland de cancervårdgivare
som rutinmässigt avkodar tumörens DNA för de flesta patienter
med avancerad cancer.

Listan med nyligen upptäckta variationer har lett till att
bolag som bland annat Pfizer, Roche och Merck har inlett arbetet
med att ta fram nya läkemedel.

Förra året var nära 1.000 cancerläkemedel under klinisk
utveckling, enligt handelsgruppen Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America. Det är en uppgång på 52 procent från
2006. Den stora majoriteten av tillväxten är enligt
handelsgruppens chef för forskning och regulatoriska ärenden,
Bill Chin, en följd av läkemedel riktade mot gentiska
mutationer.

Förra året införde den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA
en klassificering för genombrottsbehandlingar för att snabba upp
godkännanden av läkemedel som visar på slående fördelar i tidiga
studier inklusive de som riktar sig mot cancermutationer.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Författare TIC